Vliegreizen

Is uw vlucht vertraagd, overboekt of geannuleerd? Binnen de EU zijn er regels die u bescherming en eventueel compensatie bieden. Deze regels vindt u terug in Europese Verordening 261/2004. Ze gelden voor elke vlucht die vertrekt vanuit een EU-land. Daarnaast gelden ze voor alle vluchten van Europese luchtvaartmaatschappijen die aankomen in een EU-land.

Op deze pagina leest u wanneer u recht heeft op compensatie en/of bijstand van de luchtvaartmaatschappij. U leest ook wat uw rechten zijn als er iets misgaat met uw bagage.

Vluchthaven met drie iconen over het thema reizen

Goed om te weten

Welke informatie moet een luchtvaartmaatschappij mij geven?

Luchtvaartmaatschappijen in de EU moeten hun passagiers schriftelijk informeren over hun rechten. Wordt uw vlucht geannuleerd, moet u als passagier geweigerd worden of dreigt er vertraging van minstens 2 uur? Dan is er een regeling voor compensatie en bijstand. Hierin moet het adres staan van de instantie die toezicht houdt op de naleving van de verordening. In Nederland is dit de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Bij de incheckbalie moet de volgende mededeling goed leesbaar hangen:

"Indien u niet tot uw vlucht wordt toegelaten, of indien deze is geannuleerd of voor minstens twee uur is vertraagd, vraagt u dan bij de incheckbalie of bij de boarding gate om de tekst waarin uw rechten vermeld staan, met name met betrekking tot compensatie en bijstand."

Er is vertraging op mijn vlucht. Wat zijn mijn rechten?

De luchtvaartmaatschappij moet u kosteloos ‘verzorging’ aanbieden. Deze verzorging is afhankelijk van de lengte van uw vlucht en de duur van de vertraging:

 • Bij vluchten van 1500 km of minder met een vertraging van 2 uur of meer;
 • Bij vluchten binnen de EU van meer dan 1500 km, met een vertraging van 3 uur of meer;
 • Bij vluchten buiten de EU van 1500 tot 3500 km, met een vertraging van 3 uur of meer;
 • Bij vluchten buiten de EU van meer dan 3500 km, met een vertraging van 4 uur of meer.

Terwijl u wacht, heeft u in bovenstaande gevallen recht op deze verzorging:

 • Gratis drinken en maaltijden in een redelijke verhouding tot de wachttijd;
 • De mogelijkheid om gratis 2 e-mail-, fax-, of telexberichten te versturen;
 • Gratis hotelaccommodatie als u 1 of meer nachten moet wachten op de vertraagde vlucht;
 • Gratis hotelaccommodatie als uw verblijf door de vertraging verlengd moet worden;
 • Gratis vervoer van en naar de hotelaccommodatie en de luchthaven.

U mag bij een vertraging van meer dan 5 uur bij alle vluchten afzien van de reis. U heeft dan recht op volledige vergoeding van uw ongebruikte ticket. Gaat het om een retourvlucht? Dan moet de luchtvaartmaatschappij u gratis een alternatieve terugvlucht aanbieden. Strandt u op een transferluchthaven en is doorvliegen niet mogelijk? Dan heeft u recht op een kosteloze retourvlucht naar de luchthaven van waar u vertrokken bent.

Vergoeding bij vertraging vlucht

Komt u 3 of meer uren later dan gepland op de eindbestemming van uw ticket aan? Dan kunt u een compensatie voor de vertraging van de vlucht bij de luchtvaartmaatschappij claimen.

 • € 250,- voor vluchten tot en met 1500 km;
 • € 400,- voor vluchten binnen de EU van meer dan 1500 km;
 • € 400,- voor vluchten buiten de EU van 1500 tot 3500 km;
 • € 600,- voor vluchten van meer dan 3500 km.

U leest de volledige tekst van de uitspraak op de website van het Hof van Justitie van de EU.

Deze compensatie kan met 50% worden verminderd als u een alternatieve vlucht accepteert en uw vertraging beperkt blijft. Bent u ten minste 2 weken voor de geplande vertrektijd op de hoogte gebracht van de vertraging? Dan heeft u geen recht op compensatie.

Mijn vlucht is geannuleerd. Wat zijn mijn rechten?

Annuleert de luchtvaartmaatschappij op het laatste moment uw vlucht? Dan moet u een vlucht naar dezelfde eindbestemming aangeboden krijgen. Als u op die vlucht moet wachten, heeft u recht op dezelfde gratis verzorging als bij een vertraging:

 • Gratis drinken en maaltijden in een redelijke verhouding tot de wachttijd;
 • De mogelijkheid om gratis 2 e-mail-, fax-, of telexberichten te versturen;
 • Gratis hotelaccommodatie als u 1 of meer nachten moet wachten op de vertraagde vlucht;
 • Gratis hotelaccommodatie als uw verblijf door de vertraging verlengd moet worden;
 • Gratis vervoer van en naar de hotelaccommodatie en de luchthaven.

Is er geen sprake van overmacht, zoals slecht weer of een niet-aangekondigde staking? Dan moet de luchtvaartmaatschappij u ook een financiële compensatie bieden. De volgende vergoedingen zijn van toepassing bij annulering van een vlucht:

 • € 250,- voor vluchten tot en met 1500 km;
 • € 400,- voor vluchten binnen de EU van meer dan 1500 km;
 • € 400,- voor vluchten buiten de EU van 1500 tot 3500 km;
 • € 600,- voor vluchten van meer dan 3500 km.

Deze compensatie kan met 50% worden verminderd als u een alternatieve vlucht accepteert en uw vertraging beperkt blijft. Bent u ten minste 2 weken voor de geplande vertrektijd op de hoogte gebracht van de annulering? Dan heeft u geen recht op compensatie.

Mijn vlucht is overboekt. Wat zijn mijn rechten?

Het kan gebeuren dat uw vlucht is overboekt. Er zijn dan te veel tickets verkocht, waardoor niet iedereen mee kan. De luchtvaartmaatschappij zal eerst vragen of er vrijwilligers zijn om een stoel af te staan.

Bent u bereid uw stoel vrijwillig af te staan? Dan moet de maatschappij u bepaalde voordelen en/of een vergoeding aanbieden. U moet ook de keuze krijgen tussen een alternatieve vlucht of de volledige terugbetaling van uw ticket. Zijn er niet genoeg vrijwilligers? Dan kan de luchtvaartmaatschappij u weigeren op de vlucht. Ook dan heeft u recht op een alternatieve vlucht of volledige terugbetaling van uw ticket.

Kiest u voor de alternatieve vlucht als u vrijwillig of onvrijwillig uw stoel afstaat? Dan heeft u recht op de dezelfde gratis verzorging die geldt bij vertraging:

 • Gratis drinken en maaltijden in een redelijke verhouding tot de wachttijd;
 • De mogelijkheid om gratis 2 e-mail-, fax-, of telexberichten te versturen;
 • Gratis hotelaccommodatie als u 1 of meer nachten moet wachten op de alternatieve vlucht;
 • Gratis hotelaccommodatie als uw verblijf door de vertraging verlengd moet worden;
 • Gratis vervoer van en naar de hotelaccommodatie en de luchthaven.

U heeft bij de keuze voor een alternatieve vlucht ook recht op een financiële vergoeding:

 • € 250,- voor vluchten tot en met 1500 km;
 • € 400,- voor vluchten van meer dan 1500 km binnen de EU;
 • € 400,- voor vluchten van 1500 tot 3500 km buiten de EU;
 • € 600,- voor vluchten van meer dan 3500 km.

Deze compensatie kan met 50% worden verminderd als de vertraging met uw alternatieve vlucht beperkt blijft.

Bent u ten minste 2 weken voor de geplande vertrektijd op de hoogte gebracht van de overboeking? Dan heeft u geen recht op compensatie.

Mijn bagage is zoekgeraakt. Wat nu?

Is uw koffer niet meegekomen of verloren tijdens de reis? Dan moet u op de luchthaven bij de luchtvaartmaatschappij een PIR-formulier (Passenger Irregularity Report) invullen en inleveren. Houd een kopie hiervan voor uzelf, want daarmee kunt u eventueel een schadevergoeding claimen.

Is uw bagage vertraagd? Dan heeft u recht op vergoeding van de aanschaf van noodzakelijke dingen. Toiletartikelen en kleding, bijvoorbeeld. U kunt de redelijke kosten verhalen op de luchtvaartmaatschappij. Stuur kopieën van de bonnen, een kopie van het PIR-formulier en een begeleidende brief of e-mail naar de luchtvaartmaatschappij.

Is uw bagage langer dan 21 dagen na de geplande aankomstdatum nog niet terecht? Of geeft de luchtvaartmaatschappij eerder toe dat uw bagage verloren is? Dan kunt u recht hebben op een schadevergoeding van maximaal SDR* 1.131,- (ongeveer € 1.250,-). Stuur binnen 7 dagen na verlies van uw bagage per brief of e-mail een klacht naar de maatschappij. Voeg hier een kopie van het PIR-formulier bij. U heeft geen recht op compensatie als de luchtvaartmaatschappij zich kan beroepen op overmacht.

*SDR: Special Drawing Right, ofwel Speciale Trekkingsrechten, is een rekeneenheid die dagelijks wordt bepaald op basis van verschillende internationale valuta.

Mijn bagage is beschadigd tijdens de vlucht. Wat nu?

Is uw koffer of tas bij aankomst van het vliegtuig beschadigd? Vul dan een PIR-formulier (Passenger Irregularity Report) in en lever dit in bij de luchtvaartmaatschappij. Houd een kopie hiervan voor uzelf, zodat u hiermee daarna een schadevergoeding kunt claimen.

U heeft recht op een schadevergoeding van maximaal SDR* 1.131,- (ongeveer € 1.250,-) als uw bagage beschadigd is. Stuur binnen 7 dagen na ontvangst van uw bagage per brief of e-mail een klacht naar de maatschappij. Voeg hier een kopie van het PIR-formulier bij.

*SDR: Special Drawing Right, ofwel Speciale Trekkingsrechten, is een rekeneenheid die dagelijks wordt bepaald op basis van verschillende internationale valuta.

Mijn vlucht is geüpgraded of gedowngraded. Wat nu?

Kunt u alleen mee met een vlucht in een hogere klasse dan waarvoor u betaald heeft? Dan mag de maatschappij u daar niet voor laten bijbetalen. Krijgt u een plek in een lagere klasse dan waarvoor u heeft betaald? Dan heeft u recht op terugbetaling van 30-75% van de ticketprijs. Dit is afhankelijk van het aantal kilometers van de vlucht.

Hoe dien ik een claim of klacht in bij een luchtvaartmaatschappij?

Denkt u dat u recht heeft op compensatie van de luchtvaartmaatschappij? Dan moet u per e-mail of brief een claim indienen. In de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij leest u binnen welke termijn u dit moet doen. Of u recht heeft op compensatie is van verschillende factoren afhankelijk. Een voorbeeld is de vraag of sprake was van overmacht.

Bent u niet tevreden met het antwoord van de luchtvaartmaatschappij? Dan kunt u een klacht indienen bij de nationale handhavingsinstantie van het land waar het incident plaatsvond. In Nederland is dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Zie ook: