Uitstel van betaling Small Planet Airlines Germany

De Duitse tak van de Litouwse maatschappij Small Planet Airlines (Small Planet Airlines GmbH) kreeg op 18 september uitstel van betaling van een rechtbank in Berlijn. De luchtvaartmaatschappij heeft tot 1 december 2018 de tijd om de financiële huishouding op orde te krijgen ter veiligstelling van het voortbestaan. Alle geplande vluchten worden vooralsnog uitgevoerd.
 

Uitstel van betaling Small Planet Airlines Germany, ECC Nederland

Claim Small Planet Airlines GmbH

Hebt u een claim tegen Small Planet Airlines GmbH, bijvoorbeeld vanwege een vluchtvertraging, achterhaal dan op welke datum deze claim is ontstaan. Ook moet u zeker weten dat uw klacht over de diensten van Small Planet Airlines GmbH gaat. Dit herkent u aan het vluchtnummer. Begint uw vluchtnummer met 5P? Dan betreft het een vlucht van Small Planet Airlines GmbH. Lees hieronder wat u kunt doen.

Hebt u een klacht over een vlucht van Small Planet Airlines die niet is uitgevoerd door de Duitse Small Planet Airlines? Wij helpen u dan graag met het oplossen van uw klacht. Lees meer over onze klachtenprocedure en werkwijze.

  • Claims van voor 18 september

Hebt u uw claim vóór 18 september kenbaar gemaakt bij Small Planet GmbH? Dan krijgt u automatisch informatie,
een formulier en instructies over het verloop van de procedure toegestuurd. Uw claim wordt opgenomen in de lijst van verschuldigde betalingen. Wij adviseren u om verdere berichtgeving af te wachten. Het is niet nodig om zelf contact op te nemen.

  • Claims vanaf 18 september

Hebt u een claim die vanaf 18 september is ontstaan door bijvoorbeeld een vluchtvertraging of annulering? Neem dan contact op met de toezichthouder in het land vanwaar u zou vertrekken. In Nederland is dat de Inspectie Leefomgeving en Transport. De toezichthouder kan een standpunt innemen over het recht op compensatie in uw specifieke situatie.

Vordering na faillissement

Als de rechtbank op 1 december beslist om het faillissement van Small Planet Airlines uit te spreken, kunt u naderhand een vordering indienen bij de door de rechtbank aangewezen curator. Wat de gevolgen zijn van het faillissement, is vooralsnog onbekend. Houd onze website in de gaten voor updates.

Vragen? Vragen!

Hebt u aanvullende vragen m.b.t. Small Planet Airlines? Neem dan contact op met onze juristen.