Klacht indienen

Om een klacht in te dienen, doorloopt u eerst de checklist. Hiermee bekijken we of uw klacht binnen onze dienstverlening past. Ook vult u al uw gegevens en die van de ondernemer in. En geef een duidelijke omschrijving van uw klacht.

Voeg vervolgens alle relevante documenten toe aan het klachtenformulier, zoals kopieën van de overeenkomst, kopie van het bewijs van betaling en de correspondentie tussen u en de ondernemer.

 

Checklist

Heeft u een klacht over een ondernemer uit een andere EU-lidstaat, Noorwegen of IJsland?
Heeft u het product privé gekocht? Dus niet voor zakelijke doeleinden.
Heeft u zelf al per e-mail of brief een klacht ingediend bij de ondernemer?