Ongevraagde toezendingen Horsepowerplus

Het ECC krijgt vragen en klachten over ongevraagde toezendingen van het potentiemiddel Horsepowerplus, die afkomstig zijn van Aliaz Cooperation uit Estland. Consumenten geven aan dat ze pakketjes met facturen hebben ontvangen waarvoor zij geen koopovereenkomst hebben gesloten.

Ongevraagde toezendingen Horsepowerplus, ECC Nederland

Ongevraagde toezendingen

Als u producten toegestuurd krijgt waar u niet om hebt gevraagd, dan is dat een ongevraagde toezending. Dat is niet toegestaan. De ondernemer kan u niet verplichten om voor de ongevraagde toezending te betalen als u zeker weet dat u geen bestelling heeft geplaatst. Is de ondernemer van mening dat deze een overeenkomst met u heeft en dat u toestemming hebt gegeven voor de zending? Dan is het aan de verkoper om dit te bewijzen.

Ons advies

Als u zeker weet dat u geen bestelling hebt geplaatst en dat er dus ook geen koopovereenkomst is gesloten, adviseren wij u om niet over te gaan tot betaling. Zelfs niet als er gedreigd wordt met aanmaningen en incassobureaus. Laat u niet intimideren!

U kunt een e-mail sturen naar mail@fastsupport.eu en nl@horsepowerplus.eu waarin u aangeeft geen bestelling te hebben geplaatst en dat u om die reden niet overgaat tot betaling. Gebruik hiervoor onze voorbeeld mail ongevraagde toezending – koopovereenkomst ongeldig.

Als u ongevraagd producten hebt ontvangen, mag u het houden. Stuurt u deze producten toch liever terug? Neem dan contact op met de afzender. De verzendkosten om de producten te retourneren komen voor rekening van de ondernemer.

Klacht indienen bij het ECC

Hebt u ons advies opgevolgd en blijft u ongevraagde toezendingen, aanmaningen of incassobrieven ontvangen? Dien dan een klacht in bij het Europees Consumenten Centrum. Onze juristen kunnen tussen u en deze ondernemer bemiddelen. Gratis.