Consumenten ontvangen dreigende e-mails namens LuxStyle

Het ECC heeft van verontruste consumenten vernomen dat zij e-mails ontvangen van IO International Collections. In deze e-mails, die het ECC hebben bereikt, wordt namens Lux International Sales ApS gewezen op een achterstallige betaling. Consumenten worden verzocht om spoedig tot betaling over te gaan, om zo verdere procedures te voorkomen. 

Luxstyle, Lux International Sales ApS, IO International Collections

Dreigende e-mails

In deze e-mails van IO International Collections (resolution@iointernationalcollections.com) wordt verwezen naar een achterstallige betaling bij Lux International Sales ApS. Het bericht stelt dat een advocaat namens Lux International Sales ApS een procedure zal voorbereiden als de consument geen actie onderneemt op deze kennisgeving. De consument kan € 50 binnen 96 uur overmaken om de zaak op te lossen. Door direct actie te ondernemen, kan een rechtszaak worden voorkomen. Anders gaat de advocaat direct aan de slag.

Wat zijn mijn rechten?

Ondernemers en incassobureaus houden zich niet altijd aan de wet. Soms is de vordering onterecht en soms gaan dreigementen te ver. Ontoelaatbare druk mag niet. Als u meent dat IO International Collections en/of Lux International Sales ApS onterecht een betaling van u eist, bijvoorbeeld omdat u niets heeft besteld, dan bent u niet verplicht te betalen.

Wat kan ik doen? 

Heeft u een e-mail van IO International Collections ontvangen en is de vordering onterecht? Dan adviseren wij u eenmalig een e-mail terug te sturen. Hierin geeft u aan waarom u het niet eens bent met de rekening en dat u niet ingaat op het voorstel om € 50 te betalen. Op deze manier betwist u de vordering gemotiveerd.

Wilt u oneerlijke (incasso)praktijken melden? Dat kan bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Uw melding helpt de ACM op te treden tegen bedrijven die de regels overtreden.