Nieuws over klachten Luxstyle

LET OP: dit is een verouderd nieuwsbericht. In de eerste alinea vindt u een link naar het meest recente nieuws over LuxStyle.

Deense consumentenombudsman doet aangifte tegen Luxstyle en Lux International Sales ApS

Recent nieuws LuxStyle

Dit is een verouderd bericht. Lees het meest recente nieuws over de ontwikkelingen m.b.t. LuxStyle.

-

Heeft u een advertentie op Facebook aangeklikt voor meer informatie over gezichtsmaskers (black head killers) of mascara’s van de firma LuxStyle? Dan loopt u kans om ongevraagde zendingen te ontvangen.

De Europees Consumenten Centra hebben een groot aantal klachten ontvangen van consumenten uit verschillende landen tegen de Deense bedrijven LuxStyle ApS en Lux International Sales ApS. Volgens de klachten registreren de bedrijven al "een bestelling" wanneer consumenten hun contactgegevens invullen op de beginpagina van de webwinkel en voordat de totale prijs wordt getoond. Consumenten verlaten de website, maar ontvangen toch de producten samen met een factuur. LuxStyle stelt dat de consumenten dan verplicht zijn te betalen voor de goederen.

LuxStyle ApS en Lux International Sales ApS voeren aan dat hun handelspraktijken niet in strijd zijn met de wet. Volgens de Deense consumentenombudsman misleiden de bedrijven de consument. Het is namelijk niet duidelijk dat "een bestelling" al wordt geplaatst wanneer de consument alleen zijn contactgegevens invoert zonder dat hij verdergaat met het bestelproces.

Deense consumentenombudsman doet aangifte

De Deense consumentenombudsman heeft aangifte bij de politie gedaan tegen de twee Deense bedrijven voor het verzenden van ongevraagde producten met een verzoek tot betaling. Het proces-verbaal is het resultaat van een samenwerking tussen nationale autoriteiten binnen de EU. Dit onderzoek is momenteel aan de gang.

In de tussentijd probeerde het ECC alsnog individuele klachten op te lossen met LuxStyle. Helaas weigert LuxStyle momenteel verder mee te werken. Bovendien ontvangen consumenten in sommige gevallen het bericht dat er een rechtszaak gestart zal worden. Het ECC is van mening dat het onwaarschijnlijk is dat LuxStyle een rechtszaak zal starten. Dit brengt voor het bedrijf hoge kosten met zich mee en bovendien is er in veel zaken onvoldoende bewijs. Het lijkt dan ook een dreigement te zijn, hoewel we dit niet met zekerheid kunnen zeggen.

Ons advies

Op dit moment lukt het het ECC niet meer om klachten met LuxStyle op te lossen. Er is dus tijdelijk besloten om geen nieuwe klachten meer in behandeling te nemen, totdat duidelijk is of de houding van LuxStyle mogelijk weer verandert in de toekomst. Wij kunnen nieuwe klachten daarom momenteel niet behandelen. Wel kunt u in dat geval zelf nog actie ondernemen.

Wij adviseren u om voor een laatste keer zelf contact op te nemen met LuxStyle door een e-mail te sturen naar info@luxstyle.nl. U kunt dan gebruik maken van onderstaande voorbeeldtekst.

Onlangs heb ik ongevraagd een product ontvangen van uw bedrijf. Nu stuurt u mij betalingsherinneringen. Op grond van artikel 7:7 Burgerlijk Wetboek bestaat er geen verplichting tot betaling bij de ongevraagde levering van zaken. Omdat ik niets gevraagd heb, is er geen geldige overeenkomst tot stand gekomen.

Daarnaast gaat het hier op basis van artikel 6:193i onderdeel f Burgerlijk Wetboek om een agressieve handelspraktijk. In dit artikel staat dat het als een agressieve handelspraktijk wordt beschouwd als een ondernemer vraagt om betaling, terugzending of bewaring van producten die de ondernemer heeft geleverd, maar waar de consument niet om heeft gevraagd.

Op grond van bovenstaande verzoek ik u daarom de vordering te laten vallen en mij hiervan binnen 7 dagen na dagtekening van deze e-mail een bewijs te verstrekken. Indien u hiertoe niet bereid bent, verzoek ik u mij gemotiveerd en gedocumenteerd aan te tonen op grond waarvan ik deze vordering wel zou moeten voldoen. Tevens ga ik ervan uit dat u verdere invorderingsmaatregelen zult staken en gestaakt houdt totdat deze kwestie is opgehelderd.

Wordt uw klacht niet opgelost?

Neemt u dan (weer) contact met ons op. Wij zetten uw naam en gegevens dan op een lijst. Mocht LuxStyle zich in de toekomst weer welwillend opstellen, dan zullen wij de klachten alsnog kunnen behandelen. In de tussentijd raden wij u aan om de facturen niet te betalen als u geen bestelling heeft geplaatst. Ook bent u dan niet verplicht om eventuele pakketten op eigen kosten terug te sturen.