Ongevraagde toezending

Heeft u weleens een product toegestuurd gekregen waar u niet om heeft gevraagd? Dit wordt een ongevraagde toezending genoemd. Dat is niet toegestaan. De ondernemer kan u niet verplichten om voor de ongevraagde toezending te betalen als u geen bestelling heeft geplaatst. Is de ondernemer van mening dat u een overeenkomst met u heeft en dat u toestemming heeft gegeven voor de zending? Dan is het aan de verkoper om dit te bewijzen.

Het Europees Consumenten Centrum geeft gratis juridisch advies over ‘ongevraagde toezendingen’ en bemiddelt bij een conflict als u en de ondernemer er samen niet uitkomen. Op onze website vindt u informatie, tips en voorbeeldbrieven die u vooruit helpen.

Ongevraagde toezending, ECC Nederland

Goed om te weten

Wat is een ongevraagde toezending?

Een ongevraagde toezending is het ontvangen van een toezending waar u niet om heeft gevraagd en waarvoor u geen geldige koopovereenkomst heeft gesloten. Een ondernemer mag u niet zomaar producten toesturen en u verplichten om hiervoor te betalen. Dat is niet toegestaan.

#ongevraagde-toezending

Gekopieerd naar het klembord!

Moet ik betalen voor een ongevraagde toezending?

Als u ongevraagd een product ontvangt, hoeft u hiervoor niet te betalen. De ondernemer kan u hiertoe niet verplichten want u bent geen verkoopovereenkomst aangegaan.

Betwist u de overeenkomst, maar is de ondernemer van mening dat er wel een verkoopovereenkomst is gesloten, dan is het aan deze ondernemer om te bewijzen hoe deze overeenkomst tot stand is gekomen. Wij adviseren u om tot die tijd niet te betalen.

#verplichting-tot-betaling-ongevraagde-toezending

Gekopieerd naar het klembord!

Ben ik verplicht om een ongevraagde toezending te retourneren?

Als u ongevraagd producten heeft ontvangen, mag u het houden. Stuurt u deze producten toch liever terug? Neem dan contact op met de afzender. De verzendkosten om de producten te retourneren komen voor rekening van de ondernemer.

#retourneren-ongevraagde-toezending

Gekopieerd naar het klembord!

Ik ontvang vervolgzendingen na een ‘gratis’ proefpakket. Kan ik dit stopzetten?

Als u niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met vervolgzendingen na het bestellen van een ‘gratis’ proefpakket, hoeft u hiervoor niet te betalen. Stuur de ondernemer een brief of e-mail waarin u aangeeft geen producten meer wenst te ontvangen en dat u niet overgaat tot betaling aangezien u nooit een overeenkomst bent aangegaan. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief ongevraagde toezending.

#stopzetten-ongevraagde-vervolgzendingen

Gekopieerd naar het klembord!

Ik ontvang ongevraagde vervolgzendingen na ‘gratis’ proefpakket via social media. Moet ik hiervoor betalen?

Als u via sociale media een ‘gratis’ proefpakket werd aangeboden voor afslankpillen, vitaminepillen, energiepillen, gezichtsmaskers, voedingssupplementen of een ander product en u sindsdien vervolgzendingen ontvangt waarvoor u moet betalen, bent u niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen. Het ongevraagd vervolgzendingen toesturen is een misleidende handelspraktijk. U mag deze producten overigens wel houden.

#ongevraagde-toezendingen-na-proefpakket

Gekopieerd naar het klembord!

Ik heb ingestemd met vervolgzendingen, maar wil hier vanaf. Kan dit?

Als u nadrukkelijk heeft ingestemd met de vervolgzendingen, zijn deze toezendingen onderdeel van de overeenkomst die u met de ondernemer bent aangegaan. De ondernemer kan u daaraan houden. Lees de algemene voorwaarden goed door om te achterhalen op welke wijze en per wanneer u de overeenkomst kan stopzetten.

Bent u de overeenkomst korter dan 14 dagen geleden online aangegaan? Dan gelden de regels voor koop op afstand en kunt u mogelijk een beroep doen op uw bedenktijd. De vervolgzendingen kunnen in dat geval vaak direct worden stopgezet. Maak dit schriftelijk kenbaar en gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief beroep op bedenktijd.

#overeenkomst-ontbinden

Gekopieerd naar het klembord!

De ondernemer stuurt aanmaningen voor een ongevraagde toezending. Moet ik toch betalen?

Als u aanmaningen ontvangt voor een ongevraagde toezending, hoeft u hiervoor niet te betalen. Laat u niet intimideren door de ondernemer. Volgens de wet heeft u geen verplichting ten aanzien van deze ondernemer als u niet expliciet akkoord bent gegaan met het ontvangen van de toezending.

#aanmaningen-ongevraagde-toezending

Gekopieerd naar het klembord!

De ondernemer dreigt met een incassobureau terwijl ik nooit iets heb besteld. Wat nu?

De ondernemer moet bewijzen dat er een geldige verkoopovereenkomst is gesloten. Als de ondernemer niet kan aantonen dat u akkoord bent gegaan met de ontvangst van de toezending, hoeft u niet te betalen. Ook niet als deze ondernemer dreigt met een incassobureau. Laat u niet bang maken.

#incassobureau-ongevraagde-toezending

Gekopieerd naar het klembord!

Ik ontvang dreigbrieven van een incassobureau voor een ongevraagde toezending. Kan er beslag worden gelegd als ik niet betaal?

Als u niet heeft ingestemd met een toezending, kan een incassobureau u niet verplichten om te betalen. De ondernemer zal eerst moeten bewijzen dat er een geldige overeenkomst tot stand is gekomen.
 
Met onze voorbeeldbrief onterechte incasso kunt u het incassobureau om verduidelijking vragen en aangeven dat u verwacht dat verdere invorderingsmaatregelen worden gestaakt totdat deze kwestie is opgehelderd.
 

#dreigbrieven-incassobureau-ongevraagde-toezending

Gekopieerd naar het klembord!

Ik heb betaald voor een ongevraagde toezending. Kan ik dit geld terugvragen?

Als u niet heeft gevraagd om een toezending, hoeft u hier ook niet voor te betalen. Heeft u dit toch gedaan omdat u dacht dat u hiertoe verplicht was, kunt u uw geld terugvragen. De ondernemer is verplicht om u het volledige bedrag terug te betalen.

Geeft de ondernemer geen gehoor aan uw verzoek en is deze gevestigd in een andere EU lidstaat, Noorwegen of IJsland? Neem dan contact op met onze juristen.

#terugvordering-ongevraagde-toezending

Gekopieerd naar het klembord!

Hoe kan ik voorkomen dat ik nog meer ongevraagde toezendingen ontvang?

Met onze voorbeeldbrief ongevraagde toezendingen kunt u de ondernemer laten weten dat u geen toezendingen meer wenst te ontvangen. Deze brief kunt u aanpassen naar uw persoonlijke situatie. Verstuur de brief per mail of post en bewaar een kopie voor uzelf.

#voorbeeldbrief-ongevraagde-toezending

Gekopieerd naar het klembord!