Partners

Het Europees Consumenten Centrum (ECC) bundelt haar krachten met stakeholders, partners en relaties op nationaal en internationaal niveau om consumenten succesvol te kunnen helpen.

Samenwerken met het ECC

Het ECC werkt samen met andere instanties door naar elkaar te verwijzen, kennis uit te wisselen en gezamenlijk problemen te signaleren. Geïnteresseerd in een samenwerking? Stuur een e-mail naar communicatie@eccnederland.nl

Logo van het College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens heeft de belangrijke taak om mensenrechten onder de aandacht te brengen. Het College beschermt, bewaakt, belicht en bevordert de mensenrechten in Nederland door onderzoek, advies, voorlichting en het individueel oordelen bij discriminatie.

Naar de website > 

Logo huurcommissie, huurcommissie

Geschil met uw verhuurder of huurder over uiteenlopende zaken? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem.

Naar de website >

Logo Max Ombudsman

Als consument staat u vaak machteloos tegenover grote bedrijven en instellingen. MAX Ombudsman biedt - Max leden - een schouder om op te leunen en - als het moet - een vuist om mee te slaan.

Naar de website > 

Het Juridisch Loket

Het Juridisch Loket

Het Juridisch Loket helpt u op weg met informatie en een eerste advies over uw zaak. U krijgt informatie over uw rechten en plichten bij kopen en geld, werk, wonen, uitkeringen, familie, rechtsbijstand en mediation. Samen met u kijken zij naar de kern van de zaak.

Naar de website   > 

Het ECC-Net

Het ECC-Net

Op deze site van de Europese Unie vindt u Engelstalige informatie over het netwerk van Europese Consumenten Centra. U leest ook Europa-brede informatie over onderwerpen waar wij u mee kunnen helpen.

Naar de website   > 

ACM Consuwijzer

ACM Consuwijzer

Op deze site leest u praktisch advies van de overheid over uw rechten als consument in Nederland. U kunt hier terecht voor al uw vragen en klachten.

Naar de website   > 

 

Autoriteit Consument & Markt

ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een toezichthouder van de overheid en ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren. Ook beschermt het ACM consumentenbelangen.

Naar de website   > 

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie

Op deze site vindt u informatie over de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland. U kunt hier terecht met al uw vragen over het beleid van de Europese Unie.

Naar de website   > 

Europe Direct

Europe Direct

Dit is de centrale voorlichtingsdienst van de EU. U kunt hier terecht met algemene vragen over de EU. Zij informeren u over uw rechten en mogelijkheden als EU-burger en hoe u hiervan gebruik kunt maken.

Naar de website   > 

De Consumentenbond

De Consumentenbond

De Consumentenbond komt op voor de belangen van consumenten en werkt aan een eerlijke, rechtvaardige en veilige markt. De vertrouwde stem van en voor consumenten.

Naar de website >

De Geschillencommissie

De Geschillencommissie

U kunt bij De Geschillencommissie terecht als u een klacht heeft over een ondernemer en er samen niet uitkomt. Er zijn commissies voor verschillende onderwerpen, zoals telecommunicatiediensten, energie, reizen en wonen.

Naar de website   > 

 

ANWB

ANWB 

ANWB Rechtshulp geeft haar leden online juridisch advies over verkeer, recreatie en toerisme. Ook krijgen verkeersslachtoffers gratis advies over de juridische afhandeling na een ongeval.

Naar de website   > 

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM is een onafhankelijke gedragstoezichthouder en maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Naar de website >

BEUC

BEUC

De Europese consumenten organisatie BEUC verenigt consumentenorganisaties van de EU en andere Europese landen om de belangen van Europese consumenten te bevorderen, verdedigen en te vertegenwoordigen.

Naar de website >

Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en –fouten (CMI)

Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en –fouten (CMI)

Op deze site vindt u informatie over het herkennen van identiteitsfraude en wat u hieraan kunt doen. Bij het CMI dient u met een meldingsformulier klachten in over dit onderwerp.

Naar de website   > 

Consumer Classroom

Consumer Classroom

Dit is een platform voor leerkrachten uit de EU. Hier kunt u educatief materiaal vinden voor consumenteneducatie. Met interactieve functies en allerlei tools kunt u lessen voorbereiden en delen met studenten en andere leerkrachten.

Naar de website   > 

 

De Politie

De Politie

De politie helpt u met informatie over bijvoorbeeld oplichting. U kunt ook online aangifte doen.

Naar de website   >

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) behandelt klachten en geschillen van consumenten over hun zorgverzekeraar. Het gaat daarbij om problemen rond de zorgverzekering of de bescherming van persoonsgegevens.

Naar de website >

Enterprise Europe Network (EEN)

Enterprise Europe Network (EEN)

Enterprise Europe Network (EEN) is opgezet door de Europese Commissie om mkb’s te ondersteunen bij internationale handel en innovatie.

Naar de website >

Europees e-justitieportaal

Europees e-justitieportaal

U heeft via dit portal gemakkelijk toegang tot informatie over rechtsstelsels in Europa in 23 talen. U leest meer over nationaal, internationaal en Europees recht en de stappen die u kunt zetten.

Naar de website   > 

 

 

Fraudehelpdesk

Fraudehelpdesk

U kunt bij de Fraudehelpdesk terecht met vragen over en meldingen van fraude.

Naar de website   > 

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Heeft u een klacht over een vertraging, instapweigering of annulering bij uw vlucht? Deze kunt u melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zij onderzoeken uw klacht en beoordelen of de luchtvaartmaatschappij de Europese regels heeft overtreden.

Naar de website   > 

Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Als onafhankelijke toezichthouder bewaakt de Kansspelautoriteit een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Zij bestrijdt illegale en criminele vormen van kansspelen. Ook beschermt zij consumenten tegen onder andere misleidende reclame en gaat kansspelverslaving tegen.

Naar de website >

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Hier kunt terecht met uw klachten over een financieel product of een financiële dienst, zoals verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen.

Naar de website   > 

ODR Contactpunt

DR Contactpunt

Het Online Dispute Resolution Platform helpt u om klachten over een online aankoop goedkoop, eenvoudig en snel in te dienen tegen een onderneming.

Naar de website   > 

SER

SER

Een van de taken van de SER is het adviseren aan kabinet en parlement over belangrijke onderwerpen in het sociaal-economisch beleid. Zo ook over het consumentenbeleid en algemene voorwaarden.

Naar de website >

Solvit

Solvit

U kunt bij SOLVIT terecht met uw klachten over overheidsinstanties die de EU-wetgeving niet goed naleven. Zij herinneren die instanties eraan wat uw rechten zijn als EU-burger en werkt met hen samen om uw probleem op te lossen.

Naar de website   > 

 

Stichting Reclame Code

Stichting Reclame Code

Dit is de organisatie achter de Reclame Code Commissie. Zij bevorderen het maken van verantwoorde reclame. Daardoor weet u dat u vertrouwen kunt hebben in reclameboodschappen. U kunt op deze site terecht met uw klachten.

Naar de website   > 

Your Europe (Uw Europa)

Your Europe (Uw Europa)

Deze site helpt u om problemen en onnodige rompslomp te vermijden als u wilt wonen, werken, studeren, winkelen of reizen in de Europese Unie. U vindt er informatie over uw rechten op basis van de EU-wetgeving en hoe de EU-landen deze rechten toepassen.

Naar de website   >