Europees Hof verduidelijkt uitzonderingen bedenktijd onlineaankoop

Koopt u online of telefonisch een product of dienst bij een ondernemer die gevestigd is in de EU, Noorwegen of IJsland? Dan hebt u in de meeste gevallen recht op 14 dagen bedenktijd. Een Duitse rechter vraagt het Europees Hof van Justitie om in een zaak de uitzonderingen op de bedenktijd te verduidelijken.

Europees Hof verduidelijkt uitzonderingen bedenktijd onlineaankoop, ECC Net

Bedenktijd

Het recht om te herroepen (bedenktijd) is in het leven geroepen om consumenten te beschermen wanneer zij een koop op afstand doen en niet de mogelijkheid hebben gehad om het product fysiek te zien en beoordelen. Het moet mogelijk zijn voor een consument om de aankoop uit te proberen (in hoeverre dat van toepassing is), goed te keuren en om de kenmerken plus de werking ervan te testen.

Uitzonderingen bedenktijd

De bedenktijd geldt niet voor alle aankopen die op afstand worden gedaan. Voorbeelden van uitzonderingen zijn producten die zijn verzegeld vanwege gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan door het verbreken van de verzegeling niet langer de gezondheidsbescherming of hygiëne kan worden gewaarborgd. Het product kan niet opnieuw worden verkocht en ook niet door derden worden gebruikt.

Een Duitse rechter vraagt het Europees Hof om te verduidelijken of een onlineaankoop van een matras waarvan de bescherming (verpakking) door de consument is verwijderd na de levering ervan, valt onder de uitzonderingen van de bedenktijd.

Uitspraak Europees Hof

Het Europees Hof bepaalt dat een consument die na de onlineaankoop van een matras de beschermfolie heeft verwijderd nog steeds een beroep kan doen op het recht om te retourneren. Het Hof is van mening dat een matras waarvan de verpakking is verwijderd niet per definitie niet meer bruikbaar is. Een matras is vergelijkbaar met een kledingstuk dat na reiniging en ontsmetting weer geschikt kan worden gemaakt voor een nieuwe verkoop zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de eisen van gezondheidsbescherming of hygiëne. De consument kan wel aansprakelijk worden gehouden voor een eventuele waardevermindering van het product.

De volledige uitspraak C-681/17 leest u op de website van Infocuria. Jurisprudentie van het Hof van Justitie.