Wat doet het ECC?

Het Europees Consumenten Centrum (ECC) adviseert en bemiddelt wanneer u een conflict heeft met een ondernemer uit een ander EU-land, Noorwegen, IJsland of het Verenigd Koninkrijk. Ook informeren wij u over uw consumentenrechten in de EU.

Wat doet het ECC? Gratis juridische hulp voor consumenten!

Hoe wij werken

Wat doet het ECC?

Het ECC helpt door te bemiddelen tussen consumenten en ondernemers bij een grensoverschrijdend geschil. Hierbij heeft het ECC een onafhankelijke rol en wijst zowel de consument als de ondernemer op zijn juridische positie. Het doel van de bemiddeling is het vinden van een oplossing die voor beide partijen redelijk en aanvaardbaar is. 

#wat-doet-het-ECC

Gekopieerd naar het klembord!

Waarmee kan het ECC mij helpen?

Het ECC helpt als u in Nederland woont en een geschil heeft met een buitenlandse ondernemer. Deze ondernemer moet gevestigd zijn in een EU-land, Noorwegen, IJsland of het Verenigd Koninkrijk.

Voorbeeld van een geschil
U woont in Nederland en doet online een aankoop bij een buitenlandse verkoper. Het product wordt geleverd en blijkt defect te zijn. U vraagt de verkoper om het product te vervangen of om terugbetaling van het aankoopbedrag, die weigert om op uw verzoek in te gaan. Op dat moment kunt u de hulp van het ECC inschakelen. 

#waarmee-het-ecc-kan-helpen

Gekopieerd naar het klembord!

Waarmee kan het ECC mij niet kan helpen?

Het ECC biedt juridische hulp aan consumenten in de EU bij een grensoverschrijdend conflict. Ondernemers kunnen niet de hulp van het ECC inschakelen. Ook is het ECC niet bevoegd om te bemiddelen in de volgende situaties:

  • conflict tussen twee particulieren;  
  • conflict tussen twee ondernemers;
  • nationaal conflict tussen consument en ondernemer; 
  • conflict met een ondernemer buiten de EU (Zwitserland, Turkije, China, etc.);
  • als u al een gerechtelijke procedure bent gestart;
  • bij fraude en oplichting;
  • bij beleggingsconflicten.

Woont u niet in Nederland?
Woont u niet in Nederland, maar bijvoorbeeld in Duitsland of België, en heeft u een vraag/klacht over een Nederlandse ondernemer? Het ECC in Nederland kan u dan niet helpen. Vraag het ECC in het land waar u woont om hulp. In deze Europese kaart vindt u de contactgegevens.

#waarmee-het-ecc-niet-kan-helpen

Gekopieerd naar het klembord!

Wat is de werkwijze van het ECC?

Als u in Nederland woont en een geschil heeft met een buitenlandse ondernemer waar u samen niet uitkomt, dan kunt u online via het klachtformulier een klacht bij het ECC indienen over deze ondernemer. Heeft u een juridische vraag? Vul dan het contactformulier in. 

Bevestigingsmail
Na ontvangst van uw klacht of vraag ontvangt u van ons een bevestigingsmail met uitleg over de werkwijze van het ECC en een persoonlijk dossiernummer. Bewaar de mail goed! Deze heeft u nodig als u contact opneemt met een vraag over uw dossier. 

Boordeling van uw klacht
Als u een klacht heeft ingediend, beoordeelt een van onze gespecialiseerde juristen uw klacht. Wij doen ons best om binnen 7 werkdagen na ontvangst van uw klacht contact op te nemen om u te informeren over de vervolgstappen. Er zijn drie opties mogelijk:

  • Wij nemen uw klacht in behandeling; 
  • Wij verzoeken u tot het verstrekken van aanvullende informatie om uw klacht te beoordelen;
  • Wij kunnen uw klacht niet in behandeling nemen. In dit geval informeren wij u over alternatieve mogelijkheden.

Bemiddelingsprocedure
Als wij uw klacht in behandeling nemen, sturen we de klacht door naar het ECC gevestigd in het land van de ondernemer. Onze collega uit dat land beoordeelt uw klacht opnieuw op grond van nationale regelgeving en start indien mogelijk de bemiddelingsprocedure. Het ECC bemiddelt vervolgens tussen u en de ondernemer om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft. Om de medewerking te laten slagen, is de medewerking van de ondernemer een vereiste. Onze juridische hulp is gratis. 

#werkwijze-ECC

Gekopieerd naar het klembord!

Hoe lang duurt de behandeling van mijn klacht?

Klachten worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Wij doen ons best om binnen 7 werkdagen na ontvangst van uw klacht contact op te nemen om u te informeren over de vervolgstappen. De duur van de bemiddelingsprocedure hangt o.a. af van de medewerking van de ondernemer. 

Updates in uw klacht
Zodra wij een update van de ondernemer ontvangen, hoort u dat van ons. De jurist die uw klacht in behandeling heeft, neemt dan telefonisch of per e-mail contact met u op. Neemt de ondernemer tijdens het bemiddelingsproces direct contact met u op? Informeer ons hier dan over. Dit voorkomt dat onze juristen onnodig werk verrichten in uw zaak. 

#hoe-lang-duurt-bemiddelingsprocedure

Gekopieerd naar het klembord!

Wat gebeurt er als de bemiddeling van het ECC geen resultaat oplevert?

De bemiddeling van het ECC is vaak succesvol. Als de ondernemer niet wil meewerken of als deze het niet eens is met uw klacht, zijn wij genoodzaakt om de bemiddeling te stoppen. Het ECC heeft niet de bevoegdheid om handhavend op te treden. Vaak kunt u nog wel uw zaak aan de rechter voorleggen. Wij informeren u dan over de juridische mogelijkheden. 

#bemiddeling-ecc-geen-resultaat

Gekopieerd naar het klembord!

Wat zijn de kosten van bemiddeling door het ECC?

Het ECC heeft geen winstoogmerk. De juridische hulp voor consumenten is gratis. 

#kosten-bemiddeling-ecc

Gekopieerd naar het klembord!

Wat doet het ECC met mijn persoonsgegevens?

Het ECC gaat zorgvuldig om met uw privacy en houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Uw persoonsgegevens gebruiken we alleen voor het beantwoorden van uw vraag of oplossen van uw klacht. Lees hier meer over in onze privacyverklaring.

#persoonsgegevens-ecc

Gekopieerd naar het klembord!

Europese samenwerking

Wat is het ECC-Net?

Het ECC-Net is een Europees netwerk met vestigingen in 27 EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland en het Verenigd Koninkrijk. Het Europees Consumenten Centrum (ECC) in Nederland is een van de vestigingen van dit Europese netwerk. 

#ECC-Net

Gekopieerd naar het klembord!

Wat is de organisatiestructuur van het ECC?

Het ECC-Net is opgericht door de Europese Commissie en EU-lidstaten. Het ECC in Nederland wordt gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Europese Commissie. Dit ECC is ondergebracht bij het Juridisch Loket in Utrecht. 

#organisatiestructuur-ECC

Gekopieerd naar het klembord!

Wat is de missie van het ECC?

Het netwerk van 30 Europese Consumenten Centra (ECC-Net) empowert consumenten om hun rechten te kennen en op te eisen waardoor zij ten volle kunnen genieten van de voordelen die de Europese interne markt biedt. 

Hoe we onze missie bereiken?
De juridische experts van het ECC-Net staan consumenten bij met deskundig advies en helpen bij het oplossen van problemen met een aankoop in een andere Europese lidstaat. Gratis!
 
Het netwerk biedt een uniek en betrouwbaar overzicht van Europese consumentenaangelegenheden en werkt intensief samen met internationale en nationale overheden en partners om beleidsvorming te verbeteren.   
 

#missie-ecc

Gekopieerd naar het klembord!

Wat is de geschiedenis van het ECC?

De Europese Commissie en EU-lidstaten besloten in 2005 dat er een netwerk moest komen dat het eenvoudiger maakt om voor consumenten hun recht in de EU, Noorwegen, IJsland en het Verenigd Koninkrijk te behalen, het consumentenvertrouwen in de EU vergroot en taalbarrières ontneemt. Het ECC-Net werd opgericht. Een uniek en onafhankelijk netwerk, met meer dan 300 gespecialiseerde juristen, waar consumenten in 30 landen gratis juridische hulp krijgen in hun eigen taal.

Financiële bijdrage
Sinds de oprichting van het ECC-Netwerk in 2005 slaan de Europese Commissie en nationale overheden handen ineen om consumenten te helpen. In Nederland wordt het Europees Consumenten Centrum financieel ondersteunt door de Europese Commissie en het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Geen winstoogmerk
Wij zijn trots om onderdeel te zijn van een Europees netwerk dat grenzen vervaagt en consumenten in 30 landen dezelfde bescherming biedt als wanneer zij een conflict hebben met een ondernemer in hun eigen land. Zonder winstoogmerk.

#geschiedenis-ecc

Gekopieerd naar het klembord!

In welke landen is het ECC gevestigd?

Het ECC-Net bestaat uit 30 ECC’s die gevestigd zijn in de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. 

#vestigingen-ecc

Gekopieerd naar het klembord!

Klacht/compliment over het ECC

Ik heb een klacht over het ECC

De juristen van het ECC proberen u zo goed mogelijk te helpen. Bent u toch ontevreden over de dienstverlening, dan kunt u een officiële klacht bij ons indienen. Het ECC beschouwt klachten als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, zodat wij u en andere consumenten in de toekomst nog beter kunnen helpen. 

Klachtenprocedure
U kunt uw klacht telefonisch via 030 - 232 64 40 of schriftelijk melden. Doet u het liever schriftelijk? Vul dan het klachtenformulier in en stuur het naar:

Europees Consumenten Centrum
t.a.v. Director ECC 
Postbus 487
3500 AL Utrecht

#klacht-over-ecc

Gekopieerd naar het klembord!

Ik heb een compliment over het ECC

Bent u tevreden over onze dienstverlening, wilt u een medewerker bedanken of heeft u nog tips en suggesties? Dat horen wij graag! Laat het ons weten zodat wij onze werkwijze nog beter kunnen afstemmen op uw wensen. Uw feedback mailt u naar communicatie@eccnederland.nl   

#compliment-ecc

Gekopieerd naar het klembord!