Vluchtvertraging door schroef op start- of landingsbaan

Als uw vlucht meer dan drie uur vertraagd op de eindbestemming aankomt, dan hebt u mogelijk recht op een financiële vergoeding. Dit recht vervalt als de vertraging is veroorzaakt door een buitengewone omstandigheid, een situatie waar de luchtvaartmaatschappij geen invloed op kan uitoefenen. Stel dat de langdurige vertraging is ontstaan door een botsing met een schroef op de start- of landingsbaan, kan dit dan als een buitengewone omstandigheid worden aangemerkt? Het Europees Hof verduidelijkt dit in een uitspraak.

Vluchtvertraging door schroef op start- of landingsbaan, ECC Nederland

Verzoek tot compensatie

Een vlucht van Germanwings van Dublin (Ierland) naar Düsseldorf (Duitsland) loopt drie uur en 28 minuten vertraging op door de beschadiging van een band die is veroorzaakt door een botsing met een schroef. Op grond van de 261/2004 verordening dient een passagier een claim in bij Germanwings die door de luchtvaartmaatschappij wordt afgewezen.

Buitengewone omstandigheid

Germanwings kwalificeert de situatie als een buitengewone omstandigheid en beroept zich op de uitzonderingen die gelden voor de 261/2004 verordening.

Een rechter vraagt het Europees Hof of het beschadigen van een band van een vliegtuig door een op de start- of landingsbaan liggende schroef als een buitengewone omstandigheid kan worden gezien, hetgeen gevolgen heeft voor het toekennen van de compensatie aan de passagier.

Uitspraak Europees Hof van Justitie

De beschadiging van een band die is veroorzaakt door een botsing met een vreemd voorwerp, zoals een schroef op de start- of landingsbaan van een vliegveld, waarbij de luchtvaartmaatschappij geen invloed heeft kunnen uitoefenen, valt onder een buitengewone omstandigheid. De luchtvaartmaatschappij is in een dergelijk geval verplicht om alle beschikbare materiele, financiële en personeelsmiddelen in te zetten om de vertragingsduur te beperken. Doet de luchtvaartmaatschappij dit niet? Dan kan de passagier alsnog aanspraak maken op compensatie.

De volledige uitspraak C-501/17 leest u op de website van Infocuria. Jurisprudentie van het Hof van Justitie.