Nieuwe regels online platformen zorgen voor meer transparantie

Nieuw wetsvoorstel voor Business-to-business-verordening.

De Commissie IMCO van het Europees Parlement heeft op 6 december 2018 nieuwe regels aangenomen die online platformen verplichten om eerlijk en transparant te handelen richting ondernemers. Deze wetgeving zal vergaande informatieverplichtingen opleggen aan online platformen waaronder de verplichting tot transparantie over de parameters die de ranking in een zoekmachine bepalen.

Nieuwe regels online platformen zorgen voor meer transparantie, ECC Nederland

Groei handelstransacties via online platformen

Veel (online) ondernemers vertrouwen op online marktplaatsen en zoekmachines voor het verkopen van producten en diensten. De rol en relevantie van dergelijke platformen nemen met de voortschrijdende digitalisering van onze samenleving alleen maar toe. Inherent hieraan is de toenemende focus vanuit de EU op consumenten- en ondernemingsbescherming. Een van de belangrijkste pijlers van de Europese Commissie ter verbetering van de interne markt.

Strengere regels voor online platformen

De nieuwe regels die door de parlementsleden zijn aangenomen en waar nu over wordt onderhandeld in de EU-raad, moeten ervoor zorgen dat ondernemingen in de toekomst beter worden beschermd. Deze verordening zal online platformen verplichten om: 

 • toe te lichten waarom diensten of goederen uit de zoekresultaten van een zoekmachine zijn verwijderd;
 • duidelijkheid te geven over welke parameters de ranking in de zoekmachine bepalen;
 • helderheid te geven over de beïnvloedingsfactoren van de zoekresultaten, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een betaalde advertentie;
 • ondernemers de mogelijkheid te geven om geanonimiseerde informatie op te vragen aangaande de online reputatie (reviews) zodat de ondernemer zijn prestaties kan verbeteren;
 • de algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk te maken. Bij wijzigingen in de voorwaarden die van invloed zijn op de ondernemer, moet het online platform de ondernemer minstens 30 dagen van tevoren hierover informeren; 
 • de (persoons)gegevens niet zonder toestemming openbaar te maken en ook niet om deze te delen met derden voor commerciële doeleinden;
 • een einde te maken aan oneerlijke handelspraktijken;
 • geen beperkingen aan ondernemers op te leggen. Een ondernemer heeft bijvoorbeeld de vrijheid om zijn goederen en diensten ook via andere online platformen aan te bieden;
 • een klachtenprocedure in te richten met als doel om de buitengerechtelijke geschillenbeslechting te vereenvoudigen.

Collectieve dagvaarding

Tevens geeft het voorstel ondernemingen de mogelijkheid om een digitaal platform collectief te dagvaarden wanneer dit faalt in het correct afhandelen van een klacht.

Deze nieuwe regels gelden voor:

 • online bemiddelingsplatformen zoals Amazon, eBay en Marktplaats;
 • zoekmachines zoals Google, Bing en Yahoo;
 • App stores zoals Apple App Store en Google Play Store;
 • social media platforms zoals Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en LinkedIn;
 • en prijsvergelijking platforms zoals Skyscanner en TripAdvisor.