Monarchy Collect incassobrieven

Verontruste consumenten nemen weer contact op met het ECC nadat zij een brief hebben ontvangen van Monarchy Collect. In deze brief wordt namens LuxStyle gewezen op een achterstallige betaling. Deze consumenten worden verzocht om tot betaling over te gaan ter voorkoming van oplopende incassokosten.

Monarchy collect incassobrieven, LuxStyle, ECC Nederland

Incassobrief

In de incassobrief wordt verwezen naar een bedrag dat de consument nog verschuldigd is aan LuxStyle. Volgens de consumenten die contact opnemen met het Europees Consumenten Centrum (ECC) is dat onterecht. Monarchy Collect stelt dat de consument nog één keer de gelegenheid krijgt om de betaling en administratiekosten te voldoen. Als hier geen gehoor aan wordt gegeven, zullen er aanvullende incassokosten in rekening worden gebracht.

Onterechte incassobrief

Een incassobureau is verplicht om altijd duidelijk aan te geven over welke rekening de incassobrief gaat. Er moet in staan welk product of welke dienst u heeft afgenomen, de naam van de ondernemer, datum en tegen welke prijs.

Twijfelt u aan de volledigheid van de incassobrief, gebruik dan de Incassobrief Checker van de Autoriteit Consument en Markt om te controleren of de verstuurde brief voldoet aan de gestelde eisen.

Incassobrief betwisten

Hebt u een brief van Monarchy Collect ontvangen en bent u van mening dat Monarchy Collect onterecht een betaling van u eist omdat u bijvoorbeeld nooit een bestelling bij LuxStyle hebt geplaatst, dan bent u niet verplicht om te betalen. Het ECC adviseert u om eenmalig een e-mail of brief terug te sturen. Hierin geeft u aan waarom u het niet eens bent met de vordering, bijvoorbeeld omdat de incassobrief onvolledig is en dat u niet ingaat op het voorstel om te betalen. Op deze manier betwist u de vordering gemotiveerd.

Voorts kunt u een melding doen van oneerlijke (incasso)praktijken bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Uw melding helpt de ACM op te treden tegen ondernemingen die zich niet aan de regels houden.