Gedupeerd door staking SAS? Claim compensatie!

De Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS schrapt honderden vluchten met honderdduizenden gedupeerde reizigers als gevolg. De oorzaak is een  arbeidsconflict tussen de luchtvaartmaatschappij en haar piloten. Dit zorgt al dagen voor flinke overlast bij passagiers die door deze staking hun reisplannen hebben moeten wijzigen. Is uw vlucht geannuleerd of vertraagd door deze staking? Weet dan wat uw rechten zijn!

Gedupeerd door staking SAS? Claim compensatie! ECC Nederland

Staking is meestal geen overmacht

Als het personeel van een luchtvaartmaatschappij staakt en deze wordt van tevoren aangekondigd, is er meestal geen sprake van overmacht. De luchtvaartmaatschappij heeft in dit geval genoeg tijd gehad om maatregelen te treffen om de overlast voor passagiers te beperken.

Staking luchtvaartmaatschappij. Wat zijn mijn rechten?

Bij staking van het personeel van een luchtvaartmaatschappij, hebt u recht op omboeking naar een andere vlucht of teruggave van de ticketprijs. Ook hebt u recht op een financiële vergoeding tenzij er sprake is van overmacht. Bereken met onze vluchtcalculator binnen enkele stappen wat de hoogte van de compensatie is.

Vlucht geannuleerd? Claim compensatie! 

Als uw vlucht is geannuleerd die uitgevoerd zou worden door SAS, dien dan een claim in bij de luchtvaartmaatschappij. Dit kan via de website of per e-mail. Gebruik hiervoor de voorbeeldbrief ECC: vlucht geannuleerd door staking. Stuur ook uw klacht naar de toezichthouder, gevestigd in het land vanwaar u zou vertrekken. In Nederland is dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Doe dat schriftelijk. Bewaar een kopie voor uzelf.

Vragen? Vragen!

Wacht de reactie en het voorstel af van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS. Reageert deze niet of komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met het Europees Consumenten Centrum. Onze juristen kijken of uw claim onder de Europese regels voor compensatie valt en of u in aanmerking komt voor een financiële vergoeding. Als uw claim terecht is, helpen wij u met het oplossen van uw klacht. Er zijn geen kosten verbonden aan onze dienstverlening.