Europees Hof verduidelijkt garantieregels

Koopt u een product of dienst bij een ondernemer gevestigd in de EU, Noorwegen of IJsland? Dan wordt u beschermd door de regels die gelden voor garantie. Een Duitse rechter vraagt het Europees Hof te verduidelijken welke regels gelden voor het retourneren van een defect product.

Europees Hof verduidelijkt garantieregels, ECC Nederland

Fülla versus Toolport

Het arrest van het Hof is het gevolg van een zaak tussen consument Fülla en Duitse verkoper Toolport. In deze zaak stelt de consument dat Toolport niet aan de garantieverplichting heeft voldaan met als gevolg dat de consument om ontbinding van de overeenkomst verzoekt. Toolport gaat hiermee niet akkoord en de consument stapt naar de rechter. 

Defect product
Fülla koopt telefonisch een tent van vijf bij zes meter. Bij levering blijkt deze defect te zijn. Omdat de consument recht heeft op een goed functionerend product, verzoekt hij de verkoper om reparatie of vervanging van de tent. In afwachting van verdere instructies stuurt Fülla de tent niet terug. 

Reparatie defect product
Beide partijen komen niet tot het maken van concrete afspraken voor de reparatie van de tent, waar deze reparatie zou moeten plaatsvinden en wie verantwoordelijk is voor de terugzending en verzendkosten van deze tent. Hierover stond ook niets vermeld in de koopovereenkomst. 

Verzoek tot ontbinding van de koopovereenkomst
Consument is van mening dat de verkoper niet aan de verplichtingen heeft voldaan die gelden voor de naleving van garantie en verzoekt om ontbinding van de verkoopovereenkomst. Hij wenst teruggave van het aankoopbedrag tegen retournering van de tent. De verkoper negeert dit verzoek. 

Hulp van Europees Hof van Justitie

Een Duitse rechter roept de hulp in van het Europees Hof en vraagt om verduidelijking van de regels die gelden voor de reparatie en het retourneren van een defect product bij koop op afstand. 

Uitspraak Hof
Als een consument een koop op afstand doet en bij levering constateert dat het product defect is, dan is de verkoper meestal verplicht om dit gratis te repareren of vervangen binnen een redelijk termijn. De consument moet het product kosteloos en zonder ernstige overlast kunnen retourneren. Het Hof stelt dat als de consument ernstige hinder ondervindt van het terugsturen van het product, bijvoorbeeld vanwege de omvang of de aard van het product, en de verkoper niet aanbiedt om het product op te halen of op leveringsplaats te repareren, deze de koopovereenkomst mag ontbinden. 

Volledige uitspraak
De volledige uitspraak C 52/18 leest u op de website van Infocuria. Jurisprudentie van het Hof van Justitie.