Europees Hof verduidelijkt begrip handelaar

Een handelaar is verplicht om zich aan regels te houden die in het leven zijn geroepen ter bescherming van de consument. Dat is vastgelegd in de wet. Voor particuliere verkopers gelden er minder strikte regels. Om te bepalen welke rechten een consument heeft, moet er worden vastgesteld met wie er zaken wordt gedaan; een handelaar of particuliere verkoper. Het Europees Hof van Justitie heeft het begrip handelaar in een uitspraak verduidelijkt.

Europees Hof verduidelijkt begrip handelaar, ECC Nederland

Misleidende verkoopinformatie

Een Bulgaarse consument kocht via de online marktplaats www.olx.bg een horloge. Na ontvangst werd er geconstateerd dat de eigenschappen die in de verkoopadvertentie stonden, niet overeenkwamen met de daadwerkelijke eigenschappen van het horloge. De consument wilde het horloge retourneren, maar de verkoper weigerde dit terug te nemen tegen terugbetaling van de aankoopprijs.

Verkoper krijgt boete opgelegd

De consument wendde zich tot de Bulgaarse commissie voor consumentenbescherming (KZP) om een klacht in te dienen tegen de verkoper. Deze stelde een onderzoek in en kwam erachter dat de verkoper – onder registratie van een alias – in totaal acht verkoopadvertenties op de online marktplaats had staan. KZP oordeelde dat de verkoper in de verkoopadvertentie niet aan de informatieplichten van een handelaar had voldaan en legde een aantal boetes op. De verkoper was het hier niet mee eens en stelde beroep in bij de rechter.

Vaststelling rechtmatigheid boete

Om de rechtmatigheid van de boetes vast te stellen heeft de Bulgaarse rechter aan het Europees Hof van Justitie gevraagd of een persoon die meerdere online advertenties heeft voor de verkoop van (tweedehands) goederen als handelaar kan worden aangemerkt.

Uitspraak Europees Hof van Justitie

Het Europees Hof van justitie stelt dat een consument ten opzichte van een handelaar als een economisch zwakkere en juridisch minder ervaren contractpartij moet worden gezien. Om te bepalen of er sprake is van een handelaar en dat het om handelspraktijken gaat, moet naar de volgende criteria worden gekeken:

  • de online verkoop vindt op een georganiseerde wijze plaats;
  • de verkoper heeft een winstoogmerk;
  • de verkoper beschikt over productinformatie en technische vaardigheden;
  • de verkoper is btw-plichtig,
  • de verkoper koopt nieuwe of tweedehandsgoederen met als doel om die vervolgens weer te verkopen, waarbij deze activiteit met een zekere regelmaat, frequentie en/of gelijktijdig met zijn commerciële of beroepsactiviteit plaatsvindt,
  • de te koop aangeboden producten zijn allemaal van hetzelfde type of hebben dezelfde waarde, in het bijzonder is het aanbod geconcentreerd op een beperkt aantal producten.

Als een verkoper middels een aantal verkoopadvertenties tweedehandsgoederen aanbiedt en hierbij een winstoogmerk heeft, is het op zichzelf staand niet voldoende om die persoon als handelaar aan te merken. Deze kan pas als handelaar worden gezien als er in naam van het bedrijf, de ambacht of het beroep wordt gehandeld.

Lees meer over deze uitspraak (C-105/17)