Pakketreizen

Als u een pakketreis boekt bij een aanbieder uit een EU-land, dan bent u beschermd door Europese regels. De richtlijn 90/314/EEG geldt voor alle landen van de Europese Unie. Soms bent u extra beschermd door aanvullende, nationale regels van een EU-land. Hieronder leest u meer over de regels die gelden voor aanbieders van pakketreizen in alle EU-landen.

Briefjes met 'travel' op een prikbord

Goed om te weten

Welke informatie moet een organisatie mij geven voordat ik een reis boek?

De informatie die u van de reisorganisator krijgt, moet aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen gelden voor alle media, van brochures tot websites. De informatie mag niet misleidend zijn en moet in ieder geval het volgende bevatten:

 • De prijs, inclusief verplichte en optionele toeslagen, zoals luchthavenbelasting en dergelijke;
 • De bestemming, reisdata, de lengte van de reis en alle andere voorwaarden;
 • Een beschrijving van uw accommodatie. Het comfort, de ligging, de categorie en de nationale classificatie van 1 – 5 sterren;
 • De maaltijden die u bij het pakket krijgt;
 • Het vervoer, inclusief de klasse waarin u reist;
 • Het betaalschema waarin staat hoeveel en wanneer u moet aanbetalen en wanneer u het restant moet betalen;
 • Of het doorgaan van de reis afhangt van een minimum aantal deelnemers;
 • De uiterste datum waarop de organisatie de reis kan annuleren;
 • De reisdocumenten, visa en inentingen die u nodig hebt.

Welke informatie moet een reisorganisatie mij geven voor vertrek?

Deze informatie moet u voor uw vertrek, tijdig van de organisator ontvangen:

 • De tijden waarop u moet inchecken, vertrekken en overstappen;
 • De plaats waar u zit in een hut, couchette of rijtuig;
 • Waar u op bestemming terecht kunt met problemen, plus een telefoonnummer voor noodgevallen;
 • Aanvullende informatie voor minderjarige reizigers;
 • De mogelijkheid om een reiskosten- of annuleringsverzekering af te sluiten.

Wat gebeurt er als er iets wijzigt na het boeken van mijn reis?

De organisator is verplicht om de afspraken na te komen die hij met u maakt. Zijn er vóór uw vertrek ingrijpende veranderingen in uw pakketreis? Dan moet de organisator u daar zo snel mogelijk over berichten. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u deze dingen doen:

 • De reis annuleren. U moet dan alles terugkrijgen wat u betaald heeft, zonder aftrek van annuleringskosten;
 • Een gelijkwaardige of betere pakketreis accepteren;
 • Een mindere pakketreis accepteren, inclusief een vergoeding voor het prijsverschil.

Deze keuzes heeft u niet als het om een kleine wijziging gaat, zoals een andere luchthaven voor vertrek of aankomst. Kunt u aantonen dat een wijziging voor u een groot nadeel oplevert? Dan hoeft u niet met de wijziging akkoord te gaan.

Na het boeken van mijn reis is de prijs verhoogd. Wat nu?

U hoeft een prijsverhoging alleen te accepteren als in uw overeenkomst staat dat prijsaanpassingen mogelijk zijn. In dat geval mag de organisator de prijzen alleen verhogen als er sprake is van:

 • Hogere vervoerskosten;
 • Hogere heffingen;
 • Hogere belastingen;
 • Valutaschommelingen.

De prijs mag vanaf 20 dagen vóór vertrek helemaal niet meer worden verhoogd.

De reisorganisator heeft mijn pakketreis geannuleerd. Wat zijn mijn rechten?

U heeft dezelfde rechten als bij een ingrijpende wijziging in uw pakket. Er zijn hierop 2 uitzonderingen:

 • De organisator annuleert de reis binnen de gestelde termijn wegens onvoldoende deelnemers. U wist dat deze mogelijkheid bestond;
 • De annulering volgt uit overmacht: een oorzaak buiten de controle van de organisator. Een overboeking is geen overmacht.

Ik wil mijn pakketreis annuleren. Mag dat?

U zit in principe vast aan een geboekte pakketreis. Als u wilt annuleren, moet u de annuleringskosten betalen die in de reisovereenkomst of de algemene voorwaarden staan. Deze kosten kunnen nooit méér zijn dan de geadverteerde prijs van uw reis.

U heeft het recht om uw reservering over te dragen aan een plaatsvervanger. U moet de organisatie dan tijdig voor vertrek inlichten. Daarnaast moet uw plaatsvervanger voldoen aan de deelnamevoorwaarden. De organisator mag bijvoorbeeld een jeugdige weigeren op een seniorenreis. Is de reis nog niet volledig betaald? U en uw vervanger zijn beide aansprakelijk voor het openstaande bedrag, plus eventuele kosten voor de overdracht.

Mijn pakketreis is niet wat mij was toegezegd. Wat nu?

Wordt een belangrijk deel van het beloofde arrangement niet waargemaakt? Of is uw reis niet wat u ervan had mogen verwachten? Dan moet de organisator u kosteloos een passend alternatief bieden.

Is het alternatief minder dan u redelijkerwijs mocht verwachten? Of gaat u om een andere goede reden niet akkoord? Dan heeft u recht op compensatie en eventueel een kosteloze terugreis. U moet klachten over de pakketreis zo snel mogelijk tijdens de reis melden aan de organisatie. Zij hebben dan de kans om het probleem te verhelpen.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u na thuiskomst een schriftelijke klacht indienen bij de organisatie. Wij raden u aan zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen bij uw klacht. In uw reisovereenkomst moet staan binnen welke termijn u klachten over de pakketreis kunt indienen.

Kan ik een beroep doen op een garantieregeling?

In Nederland zijn de meeste reisorganisaties aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Als u een pakketreis boekt bij een aangesloten organisatie, dan valt deze onder de garantieregeling. U krijgt dan uw geld terug als uw geboekte reis in gevaar komt door financiële problemen bij de organisatie. Boekt u uw pakketreis in een ander EU-land? Kijk dan of daar een garantieregeling bestaat en of de organisatie daarbij is aangesloten. Wij kunnen dit op verzoek voor u nagaan.