Pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen

Als u een pakketreis of gekoppeld reisarrangement boekt na 1 juli 2018, bent u beschermd door de Europese Richtlijn (EU) 2015/2302.

Pakketreizen die geboekt zijn vóór 1 juli 2018, vallen onder de oude richtlijn 90/314/EEG. Hiervoor gelden andere regels.

Lees op deze pagina de regels voor pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen.

Pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, ECC Nederland

Goed om te weten

Wat is een pakketreis?

Een pakketreis is een gecombineerde reis die u bij een reisorganisator boekt. Deze reis duurt minstens 24 uur of bestaat uit minimaal één overnachting én vervoer of een andere toeristische dienst zoals een excursie. De reisorganisator biedt deze onderdelen als een pakket aan en is verantwoordelijk voor de complete uitvoering van de pakketreis.

#pakketreis

Gekopieerd naar het klembord!

Wat is een gekoppelde reisarrangement?

Een GRA is een gecombineerde reis die u zelf samenstelt via een handelaar zoals bijvoorbeeld een boekingswebsite. Deze reis duurt minstens 24 uur of bestaat uit minimaal één overnachting én vervoer of een andere toeristische dienst zoals een excursie. De handelaar biedt het GRA niet als standaard pakket of arrangement aan. U sluit afzonderlijke overeenkomsten met verschillende aanbieders, maar wel via één handelaar.

#gekoppelde-reisarrangement

Gekopieerd naar het klembord!

Welke informatie moet een reisorganisator mij geven voordat ik een pakketreis boek?

De reisorganisator heeft de plicht om u voor het sluiten van de pakketreisovereenkomst duidelijk te informeren over in ieder geval:

 • welk soort reis wordt aangeboden en de rechten die u heeft;
 • de belangrijkste kenmerken van de pakketreis zoals bestemming, verblijfsperioden, vervoermiddelen en ligging van de accommodatie;
 • contactgegevens van de reisorganisator;
 • totaalprijs van de pakketreis en uiterste betaaldatum;
 • het minimumaantal personen dat nodig is om de reis te laten doorgaan (indien van toepassing);
 • algemene informatie over paspoort- en visumplichten;
 • welke algemeen geldende vaccinaties en medicijnen nodig zijn voor de reis;
 • de melding dat u de overeenkomst vóór het begin van de reis kan beëindigen tegen betaling van een redelijke vergoeding;
 • informatie over verzekeringen.  

#informatie-voor-boeken-pakketreis

Gekopieerd naar het klembord!

Welke informatie moet een handelaar mij geven voordat ik een gekoppelde reisarrangement boek?

De handelaar (reisorganisator of doorverkoper, zoals een reisbureau) heeft de plicht om u voor het sluiten van de GRA-overeenkomst duidelijk te informeren over in ieder geval:

 • dat u op het punt staat om een GRA te boeken;
 • voor GRA niet dezelfde regels en rechten gelden als bij een pakketreis;
 • de handelaar verantwoordelijk is voor het deel van de reis dat hij aanbiedt en de reiziger boekt; 
 • de handelaar garantiemaatregelen neemt voor het deel van de reis dat hij aanbiedt en de reiziger boekt. 

#informatie-voor-boeken-gekoppelde-reisarrangement

Gekopieerd naar het klembord!

Welke informatie moet een reisorganisator mij geven bij het sluiten van een pakketreisovereenkomst?

De handelaar is verplicht om u bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of direct erna een bevestiging van de overeenkomst te verstrekken, met daarin de volgende informatie:

 • bijzondere wensen van de reiziger waarop de reisorganisator is ingegaan;
 • het feit dat de reisorganisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis en dat hij verplicht is om bijstand te bieden in moeilijkheden;
 • contactgegevens van de instantie die bescherming biedt bij een faillissement;
 • contactgegevens van de lokale vertegenwoordiger van de reisorganisator;
 • melding dat de reiziger klachten tijdens de reis moet melden;
 • aanvullende informatie voor minderjarige reizigers;
 • informatie over klachtenafhandeling;
 • informatie over het recht om de reisovereenkomst over te dragen.

Daarnaast moet de reisorganisator tijdig voor het begin van de pakketreis de nodige reisdocumenten aan u verstrekken.

#informatie-bij-sluiten-pakketreisovereenkomst

Gekopieerd naar het klembord!

Mag de reisorganisator van mijn pakketreis zomaar iets wijzigen na het boeken?

Het doorvoeren van wijzigingen na de boeking zijn alleen toegestaan als deze in de overeenkomst zijn opgenomen en wanneer het om een kleine wijziging gaat. De reisorganisator is verplicht om u hierover te informeren.

Gaat het om een ingrijpende wijziging, zoals het wijzigen van de vertrekdatum of overplaatsing naar een ander hotel, kunt u:

 • de reis annuleren zonder dat u hiervoor hoeft te betalen;
 • een goedkopere reis of een reis van mindere kwaliteit accepteren inclusief een passende prijsverlaging.

#wijziging-na-boeking-pakketreis

Gekopieerd naar het klembord!

Mag de reisorganisator de prijs van mijn pakketreis wijzigen na het boeken?

Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als deze in de overeenkomst staan en als het gaat om een verandering in:

 • de kostprijs van brandstof;
 • belastingen;
 • vergoedingen over de reisdiensten;
 • of wisselkoersen.

Als de prijsverhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, mag u de overeenkomst beëindigen zonder dat u hiervoor hoeft te betalen. De prijs mag vanaf 20 dagen vóór vertrek niet meer worden gewijzigd.

Als de prijsverandering leidt tot prijsverlaging, heeft u recht op het verschil in het bedrag.

 

#prijswijziging-pakketreis-na-boeking

Gekopieerd naar het klembord!

De reisorganisator heeft mijn pakketreis geannuleerd. Wat zijn mijn rechten?

Als de reisorganisator uw pakketreis annuleert, heeft u recht op een terugbetaling van de volledige reis. Daarnaast heeft u vaak recht op een schadevergoeding. Dit recht vervalt als het gaat om:

 • annulering vanwege onvoldoende deelnemers;
 • annulering vanwege onvermijdbare en buitengewone omstandigheden zoals oorlog of natuurrampen.

#rechten-annulering-pakketreis

Gekopieerd naar het klembord!

Ik wil mijn pakketreis annuleren. Mag dat?

U mag de pakketreis voor het begin van de reis altijd beëindigen. De reisorganisator kan u dan wel verplichten om een beëindigingsvergoeding te betalen. Vaak zijn hiervoor standaard percentages opgenomen in de reisovereenkomst die u met de reisorganisator bent aangegaan.

Annuleren in geval van calamiteiten

U heeft het recht om kosteloos te annuleren als er iets gebeurt waar u niets aan kunt doen, zoals oorlog of een natuurramp.

Het Calamiteitenfonds beslist wanneer er sprake is van een calamiteit waardoor veilig reizen naar de reisbestemming onmogelijk is geworden.

Controleer voor het boeken altijd of de reisorganisator is aangesloten bij het Calamiteitenfonds.

Download ook de Reisapp van de Rijksoverheid om op de hoogte te blijven van actuele reisadviezen.

#annulering-pakketreis

Gekopieerd naar het klembord!

Ik wil mijn pakketreis overdragen aan een andere reiziger. Mag dat?

Soms gebeurt het dat u door omstandigheden niet meer op reis kunt. In dat geval mag u de reis onder bepaalde voorwaarden overdragen aan een andere reiziger. Dit kan tot uiterlijk zeven dagen voor het begin van de reis. De onkosten die deze overdracht met zich meebrengt, zijn voor uw rekening. De reisorganisator is verplicht om hier transparant over te zijn en mag niet meer dan de overdrachtskosten in rekening brengen.

#overdragen-pakketreis

Gekopieerd naar het klembord!

Ik heb een klacht over mijn pakketreis. Bij wie moet ik klagen?

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de pakketreis, richt u zich rechtstreeks tot de reisorganisator waarbij u de reis heeft geboekt. De reisorganisator is verantwoordelijk voor de volledige uitvoering van uw pakketreis. Hierbij is hij dus ook aansprakelijk voor andere partijen die helpen om de reis uit te voeren, zoals een luchtvaartmaatschappij.
 

#klacht-pakketreis

Gekopieerd naar het klembord!

Ik ben ontevreden over de pakketreis. Heb ik recht op compensatie?

Als u een klacht heeft over uw pakketreis en de tekortkoming kan aan de reisorganisator worden toegerekend, heeft u recht op compensatie in de vorm van een passende prijsverlaging en/of schadevergoeding.

U bent verplicht om de reisorganisator direct te informeren over de klacht. Deze zorgt ervoor dat de klacht wordt verholpen binnen een redelijke termijn, tenzij:

 • het verhelpen van de klacht onmogelijk is;
 • of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.

Als één van deze uitzonderingen zich voordoet, heeft u recht op prijsverlaging en schadevergoeding.

Verhelpt de reisorganisator het probleem niet binnen een redelijke termijn? Dan mag u dit zelf doen en kunt u de reisorganisator verzoeken om een terugbetaling van de onkosten.

Als het probleem aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de reis en de reisorganisator verhelpt dit niet binnen een redelijke termijn, kunt u de overeenkomst zonder betaling van een vergoeding beëindigen en om een prijsverlaging en schadevergoeding verzoeken.

Ook is de reisorganisator verplicht om een geschikt alternatief te bieden als een belangrijk deel van de reis niet kan worden uitgevoerd. Leidt dit tot een reis van lagere kwaliteit? Dan geeft de reisorganisator u een passende prijsverlaging.

 

 

#klacht-pakketreis-compensatie

Gekopieerd naar het klembord!

Ik heb een klacht over mijn gekoppelde reisarrangement. Bij wie moet ik klagen?

Als u een klacht heeft over de uitvoering van uw GRA, richt u zich rechtstreeks tot de handelaar die verantwoordelijk is voor het deel van de reis waar u ontevreden over bent. Bent u bijvoorbeeld ontevreden over de uitvoering van uw vlucht? Meld dit dan direct bij de luchtvaartmaatschappij.

#klacht-gekoppelde-reisarrangement

Gekopieerd naar het klembord!

Ik ben ontevreden over mijn gekoppelde reisarrangement. Heb ik recht op compensatie?

Als u een klacht heeft over het GRA en de tekortkoming kan aan één van de handelaren worden toegerekend, heeft u recht op compensatie in de vorm van een passende prijsverlaging en/of schadevergoeding.

U bent verplicht om de handelaar, die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van zijn deel van de reis, direct te informeren over de klacht. Deze zorgt ervoor dat de klacht wordt verholpen binnen een redelijke termijn, tenzij:

 • het verhelpen van de klacht onmogelijk is;
 • of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.

Als één van deze uitzonderingen zich voordoet, heeft u recht op prijsverlaging en schadevergoeding.

Verhelpt de handelaar het probleem niet binnen een redelijke termijn? Dan mag u dit zelf doen en kunt u de handelaar verzoeken om een terugbetaling van de onkosten.

Als het probleem aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de reis en de handelaar verhelpt dit niet binnen een redelijke termijn, kunt u de overeenkomst zonder betaling van een vergoeding beëindigen en om een prijsverlaging en schadevergoeding verzoeken.

Ook is de handelaar verplicht om een geschikt alternatief te bieden als een belangrijk deel van de reis niet kan worden uitgevoerd. Leidt dit tot een reis van lagere kwaliteit? Dan geeft de handelaar u een passende prijsverlaging.

 

#klacht-gekoppelde-reisarrangement-compensatie

Gekopieerd naar het klembord!

Ik ben gestrand in het buitenland. Wat zijn mijn rechten?

Als u bent gestrand in het buitenland en onmogelijk kunt terugkeren naar plaats van vertrek door een overmachtssituatie, heeft u recht op een verblijf van maximaal drie overnachtingen.

Onder bijzondere medische omstandigheden, zoals bij zwangere vrouwen, geldt de beperking van deze drie nachten niet. De reisorganisator moet hiervan minimaal 48 uur voor het begin van de reis op de hoogte zijn gesteld.

De reisorganisator neemt de kosten op zich. Ook is hij verplicht om onmiddellijk hulp en bijstand te verlenen als u in moeilijkheden verkeert.

#gestrand-in-buitenland

Gekopieerd naar het klembord!

Pakketreis: de reisorganisator gaat failliet. Wat zijn mijn rechten?

De reisorganisator is wettelijk verplicht om garantiemaatregelen te nemen. Als deze in financiële problemen komt, bent u als reiziger volledig beschermd. Dit betekent dat u recht heeft op een terugbetaling van de reissom. Als de reis ook vervoer omvat, moet er voor uw terugkeer naar huis worden gezorgd. Controleer voor het boeken of de organisator deelneemt aan een reisgarantiefonds.
 

#faillissement-reisorganisatie-pakketreis

Gekopieerd naar het klembord!

Gekoppeld reisarrangement: handelaar gaat failliet. Wat zijn mijn rechten?

Bij een GRA gaat u overeenkomsten aan met verschillende handelaren. Als één van die handelaren failliet gaat, is hij alleen verantwoordelijk voor het deel van de reis waarvoor hij met u een overeenkomst heeft gesloten. De gefailleerde handelaar moet u dan de kosten van zijn deel van de reis terugbetalen.

Als het bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij betreft en u verblijft in het buitenland, is deze ook verplicht om uw terugkeer naar huis te regelen en/of vergoeden.

#faillissement-handelaar-gekoppelde-reisarrangement

Gekopieerd naar het klembord!

Er is iets fout gegaan tijdens het boekingsproces. Wat zijn mijn rechten?

Soms kan er iets fout gaan tijdens het boekingsproces. Als de fout is ontstaan door bijvoorbeeld een technisch probleem in het systeem van de handelaar, dan kan de handelaar hiervoor aansprakelijk worden gehouden.

Wanneer u zelf een boekingsfout maakt, bijvoorbeeld door het verkeerd invoeren van reisdata, dan kan de handelaar kosten in rekening brengen om de fout te herstellen.

#fout-tijdens-boekingsproces

Gekopieerd naar het klembord!