Bootreizen

Als u met een boot over zee of binnenwateren reist, bent u beschermd door Europese wetgeving. U heeft als bootpassagier recht op informatie, bijstand en vergoedingen als uw tocht vertraagd of geannuleerd is. Ook als u verminderd mobiel bent, beschermt de wet u. De verordening geldt voor passagiersboten met meer dan 12 passagiers. Uitzondering zijn excursies en rondvaarttochten.

Uw rechten bij bootreizen in de EU, ECC Nederland

Goed om te weten

Welke rechten heb ik bij vertraging of annulering van mijn bootreis?

Als uw bootreis is geannuleerd of meer dan 90 minuten is vertraagd, heeft u recht op bijstand:

  • Gratis snacks, maaltijden en verfrissingen;
  • Accommodatie, als dat nodig is.

Dit recht vervalt als de vervoerder kan bewijzen dat er sprake is van overmacht, zoals buitengewone weersomstandigheden.

U wordt bij een annulering of vertraging op de hoogte gesteld van de situatie en de verwachte vertrek- en aankomsttijden. Dit gebeurt zo snel mogelijk, maar uiterlijk 30 minuten na de geplande vertrektijd. U heeft garantie van terugbetaling of routewijziging als:

  • U niet verder wenst te reizen;
  • Als de dienst wordt geschrapt;
  • Als u meer dan 90 minuten vertraging heeft.

U heeft recht op schadevergoeding bij annulering en vertraging, oplopend van 25% tot 50% van de ticketprijs. Dit recht vervalt als de vervoerder kan bewijzen dat er sprake is van overmacht.

#rechten-bij-vertraging-of-annulering-bootreis

Gekopieerd naar het klembord!

Mijn bootreis is vertraagd. Heb ik recht op een vergoeding?

U heeft recht op een financiële vergoeding als u bij aankomst op de eindbestemming vertraging heeft opgelopen. De vergoeding is minimaal 25% van de prijs van uw ticket. Deze regel geldt in de volgende gevallen:

  • 1 uur vertraging bij een geplande reisduur van 4 uur;
  • 2 uur vertraging bij een geplande reisduur van 4 tot 8 uur;
  • 3 uur vertraging bij een geplande reisduur van 8 tot 24 uur;
  • 6 uur vertraging bij een geplande reisduur van meer dan 24 uur.

Heeft u dubbel zoveel vertraging als deze minimumtijden? Dan heeft u recht op vergoeding van 50% van de prijs van uw ticket.

#compensatie-vertraging-bootreis

Gekopieerd naar het klembord!

Ik heb een beperking en wil met de boot reizen. Wat zijn mijn rechten?

U bent in dit geval ook beschermd door de Europese regels. U moet hetzelfde worden behandeld als alle andere passagiers en heeft recht op gratis bijstand. De bijstand moet u krijgen bij de haventerminals en aan boord van schepen. U moet de vervoerder of havenbeheerder van tevoren inlichten van uw komst en behoefte aan bijstand. Doet u dit bij de reservering of uiterlijk 48 uur voor het aan boord gaan.

Bent u mindervalide en is er sprake van verlies of schade aan uw mobiliteitshulpmiddelen? En is dit te wijten aan de schuld of nalatigheid van de vervoerder of terminalexploitant? Dan heeft u recht op financiële compensatie.

#bootreis-invalide

Gekopieerd naar het klembord!

Ik wil een klacht indienen bij de vervoerder. Hoe doe ik dat?

U moet uw klacht indienen binnen 2 maanden nadat de dienst is uitgevoerd, of had moeten worden uitgevoerd. De vervoerder moet binnen 1 maand na ontvangt van uw klacht een ontvangstbevestiging sturen. Daarin deelt hij mede of hij de klacht bevestigt, verwerpt of dat de klacht nog in behandeling is. U moet binnen 2 maanden na ontvangst van uw klacht een definitief antwoord hebben gekregen.

#klacht-indienen-vervoerder

Gekopieerd naar het klembord!

Ik wil een klacht indienen over de vervoerder. Hoe doe ik dat?

Vindt u dat een vervoerder geen rekening heeft gehouden met uw rechten als bootreiziger? Neem dan eerst contact op met de maatschappij.

Krijgt u geen reactie of bent u niet tevreden met het antwoord? Dan kunt u een klacht indienen bij de nationale handhavingsinstantie van het land waar het incident plaatsvond. In Nederland is dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

#klacht-over-vervoerder

Gekopieerd naar het klembord!