Aankoop buiten de verkoopruimte

Als u een aankoop doet aan de deur, op straat of tijdens een excursie, noemen we dat een aankoop buiten de verkoopruimte. Een verkoper kan u verrassen, of onder druk zetten om tot een aankoop over te gaan. U wordt ook bij een aankoop buiten de verkoopruimte door Europese wetten en regels beschermd. De regels staan in de Europese Richtlijn 2011/83/EU.

U moet bijvoorbeeld genoeg tijd krijgen om een bewuste, weloverwogen keuze te maken. In bepaalde gevallen kunt u zich nog bedenken. Daarnaast heeft de verkoper een aantal verplichtingen. U leest in dit thema alles over dit onderwerp.

Mensen lopen op straat met winkeltasjes

Goed om te weten

Ik wil weten welke uitzonderingen er zijn binnen de regels voor aankoop buiten de verkoopruimte

De regels voor aankoop buiten de verkoopruimte gelden niet in alle situaties. We hebben de belangrijkste uitzonderingen hieronder op een rij gezet:

 • Overeenkomsten voor de bouw, de koop en verkoop van onroerend goed en de verhuur van woonruimte;
 • Gokactiviteiten waarbij geld wordt gebruikt als inzet;
 • Pakketreizen;
 • Overeenkomsten voor timeshare en holiday clubs en alle gerelateerde producten, zoals doorverkoop en uitwisseling;
 • Sociale dienstverlening en gezondheidszorg;
 • Aankopen bij een SRV-wagen of verkoopautomaat;
 • Overeenkomsten voor het eenmalig gebruik van een telecomverbinding, zoals internet, telefoon en fax;
 • Overeenkomsten waarbij de tussenkomst van een notaris vereist is;
 • Aankopen die gedaan zijn bij een executieverkoop.

De regels gelden in beperkte mate voor:

 • Financiële producten en diensten;
 • Personenvervoer.

#aankoop-buiten-verkoopruimte-regels

Gekopieerd naar het klembord!

Welke informatie moet de verkoper mij geven voor aankopen buiten de verkoopruimte?

Het is de bedoeling dat u een goed geïnformeerde aankoopbeslissing kan nemen. De verkoper is daarom verplicht om u uitgebreide informatie te geven over uw aankoop of overeenkomst. Dit moet hij vóór het sluiten van de overeenkomst doen. U moet de informatie in duidelijke, begrijpelijke taal en in leesbare vorm ontvangen. We hebben hieronder de belangrijkste informatie op een rij gezet die u van de verkoper moet krijgen:

 • De gegevens van de verkoper: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • De gegevens van de tussenpersoon (indien van toepassing);
 • De belangrijkste kenmerken van het product of de dienst;
 • De totale prijs, inclusief bezorgkosten en alle belastingen;
 • De telefoonkosten, wanneer deze hoger zijn dan het standaardtarief;
 • De wijze van betaling;
 • De levering van het product en uitvoering van de overeenkomst;
 • De levertijd;
 • Hoe de verkoper met klachten omgaat.

Informeert de verkoper u niet over de totale prijs van een product of dienst, inclusief bijkomende kosten? Dan bent u niet verplicht om de kosten te betalen.

#aankoop-buiten-verkoopruimte-informatie-koopovereenkomst

Gekopieerd naar het klembord!

Welke informatie moet de verkoper mij geven over de bedenktijd?

Binnen de bedenktijd kunt u de koop ongedaan maken. Dat noemen we herroepen. De verkoper moet u de volgende informatie geven over de bedenktijd en het herroepingsrecht:

 • Of er sprake is van bedenktijd op de koopovereenkomst of niet;
 • De voorwaarden die horen bij de bedenktijd;
 • De termijnen waarbinnen u zich kunt bedenken;
 • Hoe u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht;
 • De kosten voor het terugsturen;
 • Een modelformulier voor herroeping.

Informeert de verkoper u niet volledig over de bedenktijd? Dan kan de bedenktijd oplopen tot maximaal 12 maanden. Zodra de verkoper u informeert, gaat de wettelijke bedenktijd van 14 dagen alsnog in.

#aankoop-buiten-verkoopruimte-bedenktijd

Gekopieerd naar het klembord!

Welke informatie moet de verkoper mij geven over algemene zaken?

De verkoper is verder verplicht u informatie te geven over deze zaken:

 • Uw recht op een goed product;
 • Hoe de verkoper omgaat met garanties;
 • Of er gedragscodes zijn waar de verkoper zich aan moet houden;
 • De duur van de overeenkomst, als het gaat om een overeenkomst voor langere tijd;
 • De voorwaarden van opzeggen, als het gaat om een overeenkomst van onbepaalde duur of die stilzwijgend wordt verlengd;
 • Of u een waarborgsom moet betalen, of een andere financiële garantie moet geven;
 • Of de verkoper is aangesloten bij een klachten- of geschillencommissie en hoe u hier gebruik van kunt maken.

Koopt u een digitaal product? Dan is de verkoper verplicht u deze informatie te geven:

 • Hoe het product werkt, wat het kan en hoe u er gebruik van kunt maken;
 • Welke technische beveiligingsvoorzieningen er zijn, zoals kopieerbeveiliging;
 • Hoe het product samenwerkt met hardware en software, zoals de systeemeisen van software.

#aankoop-buiten-verkoopruimte-algemene-informatie

Gekopieerd naar het klembord!

Is de verkoper verplicht om mij een bevestiging te sturen van de overeenkomst die ik ben aangegaan?

Sluit u buiten de verkoopruimte een overeenkomst, zoals wanneer u een aankoop doet? Dan is de verkoper verplicht om u een kopie van ondertekende overeenkomst of een bevestiging op papier te geven. Dit mag ook een andere duurzame gegevensdrager zijn, als u hiermee instemt. Met een duurzame gegevensdrager bedoelen we dat u de informatie kunt downloaden of printen.

Koopt u een digitaal product dat u direct kunt gebruiken? Dan moet u in een verklaring duidelijk afstand doen van uw bedenktijd van de aankoop. Deze verklaring moet worden opgenomen in de bevestiging.

#aankoop-buiten-verkoopruimte-bevestiging-overeenkomst

Gekopieerd naar het klembord!

Ik heb een product besteld. Welke regels gelden voor de levering?

De verkoper heeft in principe 30 dagen de tijd om uw bestelling te leveren, tenzij u iets anders hebt afgesproken. Heeft hij u beloofd het product of de dienst binnen 3 dagen te leveren? Dan moet hij zich hieraan houden. Het is ook mogelijk dat de verkoper met u een langere leveringstermijn dan 30 dagen heeft afgesproken.

 

#aankoop-buiten-verkoopruimte-productlevering

Gekopieerd naar het klembord!

Ik heb een product besteld en de levering blijft uit. Wat nu?

Wordt uw product of dienst niet op tijd geleverd? Dan komt de verkoper zijn verplichting niet na. U moet de verkoper via een aanmaning de mogelijkheid geven de levering alsnog te doen. De levering moet binnen een redelijke termijn alsnog gebeuren. Levert de verkoper niet binnen deze termijn? Dan kunt u de overeenkomst ongedaan maken. De verkoper moet u alle betaalde bedragen terugbetalen.

In de volgende gevallen hoeft u de verkoper geen kans te geven alsnog te leveren:

 • De verkoper heeft geweigerd het product of de dienst te leveren;
 • De levering is noodzakelijk binnen de overeengekomen termijn;
 • U heeft de verkoper voor het sluiten van de overeenkomst meegedeeld dat levering vóór een bepaalde datum vereist is.

In deze gevallen kunt u de verkoper direct om een terugbetaling vragen.

#aankoop-buiten-verkoopruimte-niet-levering-product

Gekopieerd naar het klembord!

Ik heb een product gekocht. Wie draagt het risico voor het ver- en terugsturen van het product?

Vanaf het moment dat u het product ontvangen heeft, draagt u het risico. Dit geldt ook als het product is ontvangen door iemand die u heeft aangewezen, zoals uw buren. Tot die tijd draagt de verkoper het risico. Hij is aansprakelijk voor opgelopen schade van het product tijdens de verzending. Wijst u zelf een vervoerder aan, die niet door de verkoper wordt aangeboden? Dan draagt u het risico vanaf het moment dat de vervoerder het product ontvangt.

#aankoop-buiten-verkoopruimte-retourneren-product

Gekopieerd naar het klembord!

Ik wil weten welke regels gelden voor aanvullende diensten

Tijdens het sluiten van de overeenkomst mogen aanvullende diensten of producten niet vooraf aangevinkt zijn. U moet uitdrukkelijk instemmen met deze aanvullingen door ze zelf aan te vinken. Houdt de verkoper zich niet aan deze regel? Dan mag u de aanvullende dienst of het product gratis afnemen. De verkoper is verplicht om ze te leveren.

#aankoop-buiten-verkoopruimte-regels-aanvullende-diensten

Gekopieerd naar het klembord!

Ik wil een product terugsturen. Hoeveel dagen bedenktijd heb ik?

U heeft 14 kalenderdagen wettelijke bedenktijd wanneer u buiten de verkoopruimte iets koopt. Dit noemen we het herroepingsrecht. Binnen deze periode kunt de koop ongedaan maken, zonder boete of opgave van reden. Dit noemen we herroepen.

De verkoper is verplicht u volledige informatie te geven over de bedenktijd. Doet hij dit niet? Dan kan de bedenktijd oplopen tot maximaal 12 maanden. Zodra u de informatie hebt ontvangen, gaat de normale, wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen alsnog lopen.

#aankoop-buiten-verkoopruimte-bedenktijd

Gekopieerd naar het klembord!

Ik wil een product terugsturen. Wie is er verantwoordelijk voor de terugzending?

De verkoper moet het product op zijn kosten bij u ophalen, wanneer:

 • Het product na het sluiten van de overeenkomst bij u is geleverd;
 • Het product door zijn aard, zoals het formaat, niet met de gewone post kan worden teruggestuurd.

In alle andere situaties moet u het product binnen 14 dagen terugsturen aan de verkoper. De kosten komen voor uw rekening, tenzij de verkoper u hier niet over heeft geïnformeerd. In dat geval moet de verkoper deze kosten zelf betalen.

#aankoop-buiten-verkoopruimte-verantwoordelijkheid-retourneren-product

Gekopieerd naar het klembord!

Ik heb een product gekocht. Wanneer begint de bedenktijd?

Wanneer de wettelijke bedenktijd van uw aankoop begint, hangt af van het soort overeenkomst:

 • Gaat het om een product? Dan begint de bedenktijd op de dag dat u het product ontvangt;
 • Gaat het om meerdere producten? Dan begint de bedenktijd op de dag dat u het laatste product ontvangt;
 • Gaat het om een regelmatige levering van producten, gedurende een bepaalde periode? Dan begint de bedenktijd op de dag dat u het eerste product ontvangt;
 • Gaat het om een dienst? Dan begint de bedenktijd op de dag waarop de overeenkomst is gesloten;
 • Gaat het om een digitaal product dat u via een internetverbinding heeft ontvangen? Dan begint de bedenktijd op de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

#aankoop-buiten-verkoopruimte-regels-herroepingsrecht

Gekopieerd naar het klembord!

Hoe maak ik gebruik van de bedenktijd?

Wilt u tijdens de bedenktijd uw aankoop herroepen? Dan kunt u gebruik maken van het modelformulier voor herroeping. De verkoper is verplicht dit aan u te geven. U hoeft hier geen gebruik van maken: u kunt ook zelf een brief of e-mail opstellen. De overeenkomst mag u ook via de website van de verkoper herroepen. De verkoper is dan verplicht om u op een duurzame gegevensdrager een bevestiging van de herroeping te sturen. Met een duurzame gegevensdrager bedoelen we dat u de informatie kunt downloaden of printen.

#aankoop-buiten-verkoopruimte-herroepen-aankoop

Gekopieerd naar het klembord!