Wat doet het ECC?

Het Europees Consumenten Centrum (ECC) is een onafhankelijke, publieke dienstverlener met vestigingen in elke EU-lidstaat, Noorwegen, IJsland en het Verenigd Koninkrijk. We informeren u als consument o.a. over uw rechten en plichten bij het doen van een aankoop in het buitenland. Ook adviseren en bemiddelen wij wanneer u een conflict heeft met een ondernemer uit een ander EU-land, Noorwegen, IJsland of het Verenigd Koninkrijk.

Wij helpen door tussen u en de ondernemer te bemiddelen. Wij hebben daarbij een onafhankelijke rol en wijzen beide partijen op de juridische positie. Het is onze bedoeling een oplossing te vinden die voor beide partijen redelijk en aanvaardbaar is. Leidt de bemiddeling niet tot de gewenste oplossing? Dan informeren we u als consument over de gerechtelijke stappen die u kunt zetten.

ECC Nederland is de Nederlandse vestiging in het netwerk van Europese Consumenten Centra; het ECC-Net. Dit netwerk is een initiatief van de Europese Commissie en EU-lidstaten. ECC Nederland wordt financieel ondersteund door het ministerie van Justitie en Veiligheid en is ondergebracht bij het Juridisch Loket in Utrecht. 

Woont u niet in Nederland, maar in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland of het Verenigd Koninkrijk? En heeft u een conflict met een Nederlandse ondernemer? Neem dan contact op met het ECC in uw eigen land.

Wat doet het ECC? Logo Europees Consumenten Centrum

Goed om te weten

Wat is de werkwijze van het ECC?

Heeft u iets gekocht in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland of het Verenigd Koninkrijk? En heeft u hier een klacht over? Wij leggen u uit wat u zelf kunt doen en hoe u uw klacht bij ons indient.

U krijgt na ontvangst van uw ingevulde klachtenformulier zo snel mogelijk een schriftelijke bevestiging van ons. U hoort dan meteen of wij uw klacht ter bestudering doorsturen naar het ECC in het land van de ondernemer. Dit ECC beslist of uw klacht in aanmerking komt voor bemiddeling. Dit bepalen zij aan de hand van:

  • De wet en regelgeving;
  • Eerdere rechterlijke uitspraken (jurisprudentie);
  • Onze eerdere ervaringen;
  • De normen van redelijkheid en billijkheid.

#ECC-werkwijze

Gekopieerd naar het klembord!

Hoe lang duurt de behandeling van mijn klacht?

We behandelen klachten op volgorde van binnenkomst. De duur van onze bemiddeling hangt af van de werkdruk van de ECC’s en van de reactietijd van de ondernemer. Wij informeren u wanneer onze buitenlandse collega’s een reactie hebben ontvangen van de ondernemer. Dit doen we telefonisch of per e-mail.

Het verdere verloop van de procedure is afhankelijk van uw individuele klacht en de eventuele oplossing die wordt geboden. Zijn er van uw kant ontwikkelingen? Informeer ons hier dan over. Dit kan bijdragen aan een succesvolle bemiddeling.

#ECC-behandeling-klacht

Gekopieerd naar het klembord!

Wat gebeurt er als de bemiddeling van het ECC geen resultaat oplevert?

Onze bemiddeling is vaak succesvol. Als de ondernemer niet wilt meewerken of als deze het niet eens is met uw klacht, zijn wij genoodzaakt om de bemiddeling te stoppen. Het ECC is een buitengerechtelijke organisatie en wij mogen niet handhavend optreden. U heeft dan altijd de keuze naar de rechter te gaan. Wij kunnen u informeren over de verdere mogelijkheden.

#ECC-bemiddelingsprocedure

Gekopieerd naar het klembord!

Wat zijn de kosten van bemiddeling door het ECC?

Het advies en bemiddeling van het Europees Consumenten Centrum is gratis.

#ECC-gratis-bemiddeling

Gekopieerd naar het klembord!

Wat doet het ECC met mijn persoonsgegevens?

Het Europees Consumenten Centrum (ECC) gaat zorgvuldig met uw privacy om en houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Uw persoonsgegevens gebruiken we voor het beantwoorden van uw vraag of oplossen van uw klacht. Lees hier meer over in onze privacyverklaring.

#ECC-privacy

Gekopieerd naar het klembord!

Ik heb een klacht/compliment over het ECC

De medewerkers van het Europees Consumenten Centrum (ECC) proberen u zo goed mogelijk te helpen. Bent u toch ontevreden over de dienstverlening, dan kunt u een officiële klacht hierover bij ons indienen. Het ECC beschouwt klachten als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, zodat wij u en andere consumenten in de toekomst nog beter kunnen helpen.

Klachtenprocedure

U kunt uw klacht telefonisch via 030 - 232 64 40 of schriftelijk melden. Doet u het liever schriftelijk? Vul dan het klachtenformulier in en stuur het naar:

Europees Consumenten Centrum
t.a.v. Director ECC 
Postbus 487
3500 AL Utrecht

Lees hier meer over onze klachtenprocedure.

Compliment of suggestie

Bent u tevreden over onze dienstverlening, wilt u een medewerker bedanken of heeft u nog tips en suggesties? Ook dat horen wij graag! Laat uw stem gelden zodat wij onze werkwijze nog beter kunnen afstemmen op uw wensen. Uw feedback mailt u naar: communicatie@eccnederland.nl

 

#ECC-klacht-of-compliment

Gekopieerd naar het klembord!