Disclaimer

De inhoud van deze website vertegenwoordigt alleen de mening van de auteur onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid; het kan niet worden beschouwd als de standpunten van de Europese Commissie en/of CHAFEA (the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency) of enig ander orgaan van de Europese Unie. De Europese Commissie en het Agentschap aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die het bevat.

Het Europees Consumenten Centrum is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is.

Daarom kan aan de informatie op de pagina's van de website van het Europees Consumenten Centrum geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Europees Consumenten Centrum geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Op de website van het Europees Consumenten Centrum kunnen links naar (niet-commerciële) instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Europees Consumenten Centrum is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Ook het advies via e-mail van het Europees Consumenten Centrum is geheel vrijblijvend. Het Europees Consumenten Centrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid van het gegeven advies via e-mail of via de webpagina's van het Europees Consumenten Centrum.

Daarnaast behoudt het Europees Consumenten Centrum zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover deze wet niet anders bepaalt.