Kan het ECC uw klacht behandelen?

Wilt u weten of het ECC iets voor u kan betekenen? Beantwoord dan de volgende drie vragen:

1. Heeft u een klacht over een ondernemer uit een andere EU-lidstaat (inclusief Noorwegen en IJsland) dan waar u zelf woont?
Ja Nee
Wanneer u een klacht heeft over een Nederlandse ondernemer, kunt u contact opnemen met Consuwijzer (www.consuwijzer.nl) en/ of Het Juridisch Loket (www.juridischloket.nl).
2. Heeft u het product of de dienst gekocht als consument (dus niet in de uitoefening van uw beroep of bedrijf)?
Ja Nee
Wanneer u het product of de dienst heeft gekocht in de uitoefening van uw beroep of bedrijf, kunt u contact opnemen met ondernemersplein.
3. Heeft u zelf al schriftelijk geklaagd bij de ondernemer? (per e-mail is ook schriftelijk)
Ja Nee
Wanneer u nog niet schriftelijk geklaagd heeft bij de ondernemer, raden wij u aan om dit zo snel mogelijk te doen. Op deze manier geeft u de ondernemer de kans om de klacht alsnog op te lossen. Bovendien kan het ECC u zonder bewijs van uw schriftelijke klacht niet assisteren.
U kunt nu een klacht indienen via het online klachtenformulier.
Let op, het formulier kan alleen met internet Explorer worden geopend!
Voor meer informatie over onze bemiddeling, zie dan deze pagina.
Klachtenformulier
Of uw klacht in aanmerking komt voor bemiddeling wordt bepaald aan de hand van de geldende wet en regelgeving, jurisprudentie, onze eerdere ervaringen en de normen van redelijkheid & billijkheid.