Hoe dient u een klacht in?

Om een klacht in te dienen gaat u naar het online klachtenformulier. Doorloop hiervoor de checklist. U dient hier al uw gegevens en die van de ondernemer in te vullen en een duidelijke omschrijving te geven van uw klacht. Vervolgens dient u alle relevante documenten aan het klachtenformulier toe te voegen, zoals kopieën van de overeenkomst, het bewijs van betaling en de correspondentie tussen u en de ondernemer. Wanneer u het formulier helemaal heeft ingevuld en u alle relevante documenten heeft toegevoegd, klikt u op de blauwe knop op de eerste pagina: ‘klacht verzenden’.