Ik heb een vordering op een verkoper. Kan ik een Europese betalingsbevelprocedure starten?

Thema: 
Naar de rechter
Dossier: 
Geringe vorderingen procedure
Betalingsbevelprocedure

De EBB-procedure is alleen bedoeld voor onbetwiste geldvorderingen. Dat wil zeggen dat de ondernemer niet ontkent dat u recht heeft op een (terug)betaling. Daarnaast moet het gaan om een grensoverschrijdend geschil. Dat wil zeggen dat de verkoper waar u een vordering op heeft zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in een andere lidstaat moet hebben.