Ik heb een vordering op een verkoper die failliet is. Kan ik een Europese betalingsbevelprocedure starten?

Thema: 
Naar de rechter
Dossier: 
Betalingsbevelprocedure

De EBB-procedure is niet van toepassing in geval van faillissement. In dit geval moet u contact opnemen met de curator.