Ketenpartners

Het Europees Consumenten Centrum (ECC) is een onafhankelijke publieke dienstverlener die de Europese consument de kans wil bieden ten volle profijt te trekken uit de interne markt. Onze organisatie is de Nederlandse vestiging in het netwerk van Europese Consumenten Centra, het ECC-Net. Het netwerk is een initiatief van de Europese Commissie en de verschillende lidstaten. In Nederland wordt het ECC financieel ondersteund door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en is het ondergebracht bij Het Juridisch Loket.

Het ECC informeert consumenten over hun rechten en plichten bij het doen van een grensoverschrijdende aankoop en adviseert en assisteert hen wanneer zij een geschil hebben met een ondernemer in een andere EU-lidstaat, Noorwegen of IJsland. Dit laatste gebeurt in de vorm van bemiddeling. Hierbij neemt het ECC een onafhankelijke rol in waarbij partijen worden gewezen op hun juridische positie. Het doel van de bemiddeling is om te komen tot een oplossing die voor beide partijen redelijk en aanvaardbaar is. Het ECC informeert tevens over de mogelijkheden voor het starten van een gerechtelijke procedure, wanneer bemiddeling niet tot de gewenste oplossing heeft geleid.

Aangezien het ECC een specialist is op het gebied van Europees consumentenrecht ontvangen wij veel doorverwijzingen via ketenpartners. Wij kunnen doorverwijzingen alleen in behandeling nemen wanneer deze gaan over consumentenrecht. Vragen of klachten over aankopen gedaan in Nederland of buiten Europa, kunnen wij niet in behandeling nemen.

Ga naar Klacht indienen om te zien in welke gevallen een consument in aanmerking komt voor bemiddeling door het ECC en hoe een klacht kan worden ingediend.