Betalingsbevelprocedure

Op 12 december 2008 is Verordening 1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (EBB-procedure) in werking getreden. De EBB-procedure moet de incasso van grensoverschrijdende civiele vorderingen vereenvoudigen. Deze EBB-procedure is van toepassing in alle EU-lidstaten en wordt in alle lidstaten, met uitzondering van Denemarken, erkend en direct ten uitvoer gelegd zonder dat daarvoor een aparte verklaring (uitvoerbaar verklaring bij voorraad) nodig is.