Regels in geval van vertraging, gemiste aansluiting of uitval van een trein

Indien verwacht kan worden dat de vertraging meer dan 60 minuten zal bedragen, krijgt de reiziger de keuze tussen:

  • terugbetaling van de volledige prijs van het vervoerbewijs, van de prijs voor de niet gemaakte gedeelten van de reis of van de prijs voor de reeds gemaakte gedeelten indien de reis zinloos is geworden in verband met het oorspronkelijke reisplan van de reiziger. In dit geval heeft de reiziger ook recht op een retourdienst naar het eerste vertrekpunt bij de vroegste gelegenheid.
  • voortzetting van de reis naar de eindbestemming langs de gebruikelijke of langs een andere route, onder vergelijkbare vervoersomstandigheden, bij de vroegste gelegenheid of op een latere datum naar keuze van de reiziger.