Een klacht indienen

Als u van mening bent dat er inbreuk is gemaakt op uw rechten als treinreiziger dient u eerst contact op te nemen met de spoorwegmaatschappij. Klachten moeten binnen één maand worden beantwoord. In gerechtvaardigde gevallen deelt de maatschappij de reiziger mee op welke datum binnen een termijn van maximaal 3 maanden vanaf de datum van de klacht een antwoord kan worden verwacht.

Bent u niet tevreden met hun antwoord, dan kunt u een klacht indienen bij een zogenaamde nationale handhavingsinstantie. In Nederland is dat de Inspectie Leefomgeving en Transport.