Zelf een geboekte pakketreis annuleren

Als u een pakketreis heeft geboekt zit u daar in principe aan vast. Wilt u annuleren, dan moet u de annuleringskosten betalen die in de reisovereenkomst en/of de algemene voorwaarden staan. De annuleringskosten kunnen echter nooit méér zijn dan de geadverteerde reissom. Als u de reisorganisatie tijdig vóór het vertrek inlicht, heeft u het recht om uw reservering over te dragen aan een plaatsvervang(st)er. Deze moet dan wel voldoen aan de eventuele deelnamevoorwaarden. De organisatie mag bijvoorbeeld een jeugdige weigeren op een seniorenreis. Als de reis nog niet volledig is betaald bent u allebei aansprakelijk voor het openstaande bedrag, plus de eventuele reële kosten voor de overdracht.