Als er dingen fout gaan na vertrek

Als na uw vertrek een belangrijk onderdeel van het beloofde arrangement niet wordt waargemaakt of het is niet wat u ervan had mogen verwachten, dan moet de reisorganisator u kosteloos een passend alternatief bieden. Is het alternatief minder dan u redelijkerwijs mocht verwachten of gaat u er om een andere goede reden niet mee akkoord? Dan heeft u recht op schadeloosstelling en eventueel een kosteloze terugreis. Klachten tijdens en over de pakketreis moet u zo snel mogelijk tijdens de reis melden aan de reisorganisatie of plaatselijke vertegenwoordiging, zodat deze de kans krijgen om het probleem te verhelpen. Bent u niet tevreden over hoe dat gebeurt, dan kunt u na thuiskomst een schriftelijke klacht indienen. Het is verstandig om daarvoor zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen. In uw reisovereenkomst moet staan binnen welke termijn u klachten over uw pakketreis kunt indienen.