Vergoeding bij vertraging bij aankomst

U heeft recht op een financiële vergoeding als u bij aankomst op de eindbestemming vertraging heeft opgelopen. De vergoeding bedraagt minimaal 25% van de prijs van het vervoerbewijs voor een vertraging van minstens:
 
a) één uur in geval van reizen met een geplande duur van 4 uur;
b) twee uur in geval van reizen met een geplande duur van 4 tot 8 uur;
c) drie uur in geval van reizen met een geplande duur van 8 tot 24 uur;
d) zes uur in geval van reizen met een geplande duur van meer dan 24 uur.

Als de vertraging dubbel zo lang duurt als deze minimumtijden, heeft u recht op vergoeding van 50% van de prijs van het vervoerbewijs.