Een klacht indienen tegen de vervoerder

Als u een klacht wilt indienen, moet u dit doen binnen 2 maanden nadat de dienst is uitgevoerd (of had moeten worden uitgevoerd). Binnen een maand na ontvangst van de klacht moet de vervoerder een ontvangstbevestiging sturen en meedelen of hij de klacht bevestigt, verwerpt of dat het nog in behandeling is. Het definitieve antwoord moet worden meegedeeld binnen 2 maanden na ontvangst van de klacht.