Hoe verloopt de procedure en de uitvaardiging van het bevel?

In het Europees betalingsbevel wordt de verweerder meegedeeld dat hij de mogelijkheid heeft om het bedrag dat vermeld staat in het betalingsbevel aan de eiser te betalen of verweer tegen het bevel aan te tekenen. Dit verweer moet dan wel binnen 30 dagen plaatsvinden. Als de vordering door de verweerder wordt betwist en de verweerder een verweerschrift indient, dan eindigt de EBB-procedure en moet de zaak volgens de nationale regels van burgerlijk procesrecht worden voortgezet (tenzij de eiser verzoekt de procedure te staken. In dat geval moet worden bekeken welke rechter bevoegd is).