Bij welke rechtbank moet het verzoek worden ingediend?

De verzoeken om een Europees betalingsbevel worden in Nederland wettelijk geconcentreerd bij:

Rechtbank ’s-Gravenhage

Sector civiel recht
Algemene Zaken
Postbus 20302
2500 EH Den Haag