Levering

Termijn

De verkoper heeft in principe 30 dagen de tijd om uw bestelling te leveren, tenzij u iets anders heeft afgesproken. Belooft hij u bijvoorbeeld om het product of de dienst binnen 3 dagen te leveren? Dan moet hij zich hier ook aan houden. Het is ook mogelijk dat de verkoper met u een langere leveringstermijn dan 30 dagen heeft afgesproken.

Blijft de levering uit?

Wanneer de verkoper niet op tijd levert, komt hij zijn verplichting niet na. U zult de verkoper via een aanmaning alsnog de mogelijkheid moeten geven om het product of de dienst binnen een redelijke termijn te leveren. Als de verkoper niet binnen deze termijn levert, dan kunt u de overeenkomst ongedaan maken en moet de verkoper u, alle door u aan de verkoper betaalde bedragen, terugbetalen. 

U hoeft de verkoper niet de mogelijkheid te geven om alsnog te leveren en u kunt hem direct om een terugbetaling vragen wanneer:

  • De verkoper geweigerd heeft het product of de dienst te leveren;
  • Levering binnen de overeengekomen levertermijn noodzakelijk is; of
  • U de verkoper voor het sluiten van de overeenkomst heeft laten weten dat de aflevering voor of op een bepaalde datum vereist is.

Wie draagt het risico?

Het product is voor uw risico vanaf het moment dat u het product ontvangen heeft of een door u aangewezen andere persoon (uw buurman/vrouw) het product ontvangen heeft. Tot die tijd draagt de verkoper het risico en is hij aansprakelijk voor opgelopen schade van het product tijdens de verzending. Indien u zelf een vervoerder aanwijst die niet door de verkoper wordt aangeboden, gaat het risico voor het product op u over op het moment dat de vervoerder het product ontvangt.