Informatieverplichting van de verkoper

De verkoper is verplicht om een uitgebreide informatieplicht na te komen, dit dient hij te doen:

 • Vóór het sluiten van de overeenkomst;
 • In duidelijke en begrijpelijke taal en in leesbare vorm.

De volgende opsomming bevat de belangrijkste informatieverplichtingen van de verkoper:

Algemene informatieverplichtingen

 • de gegevens van de verkoper (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres);
 • indien van toepassing, de gegevens van de tussenpersoon;
 • de belangrijkste kenmerken van het product of de dienst;
 • de totale prijs, inclusief alle belastingen en bezorgkosten;
 • telefoonkosten wanneer deze hoger zijn dan het basistarief;
 • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de levertijd;
 • hoe de verkoper met klachten omgaat.

Wanneer de verkoper u niet informeert over de totale prijs van het product of de dienst, inclusief de bijkomende kosten, dan bent u niet verplicht om deze te betalen.

Informatie over de bedenktijd

 • of de bedenktijd wel of niet geldt;
 • de voorwaarden;
 • de termijnen;
 • op welke wijze de herroeping kan worden uitgeoefend;
 • de kosten voor het terugzenden;
 • modelformulier voor herroeping.

Wanneer de verkoper u niet volledig informeert over de bedenktijd, dan kan deze oplopen tot maximaal 12 maanden. Zodra de verkoper u correct geïnformeerd heeft, gaat de normale bedenktijd van 14 kalenderdagen (alsnog) lopen.

Overige informatieverplichtingen

 • Uw recht op een goed product en hoe de verkoper omgaat met garanties;
 • Of er gedragscodes zijn waar de verkoper zich aan moet houden;
 • Is het een overeenkomst voor langere tijd? Dan moet de verkoper u informeren over de duur van de overeenkomst;
 • Is het een overeenkomst van onbepaalde duur of wordt deze stilzwijgend verlengd? Dan moet de verkoper u informatie geven over de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst;
 • Is het een overeenkomst die u voor een bepaalde periode niet kan opzeggen? Dan moet de verkoper u daarover informeren;
 • Of u een waarborgsom moet betalen of een andere financiële garantie moet geven;
 • Of de verkoper is aangesloten bij een klachten- of geschillencommissie en de wijze waarop u hier gebruik van kunt maken.

Informatieverplichtingen bij digitale producten (bijv. E-books, muziek, apps, ringtones of games)

 • Wat het digitale product kan en doet en op welke manier de inhoud kan worden gebruikt;
 • De technische beveiligingsvoorschriften;
 • De werking van digitale inhoud met hardware en software, zoals het besturingssysteem en hardware-kenmerken.