Bevestiging

Na het sluiten van de overeenkomst buiten de verkoopruimte is de verkoper verplicht om u een kopie van de ondertekende overeenkomst of de bevestiging van de overeenkomst op papier te geven. Indien u hiermee instemt, mag dit ook op een andere duurzame gegevensdrager (dit houdt in dat u de informatie moet kunnen downloaden of uitprinten).

Wanneer u een digitaal product gekocht heeft waarvan u direct gebruik kunt maken, moet in de bevestiging een verklaring zijn opgenomen waarin u uitdrukkelijk afstand doet van uw bedenktijd.