Bedenktijd

U heeft 14 kalenderdagen bedenktijd wanneer u buiten de verkoopruimte iets koopt. Binnen deze periode kunt u de koop ongedaan maken (herroepen) zonder betaling van een boete of zonder opgave van redenen. Wanneer de verkoper u niet volledig informeert over de bedenktijd, dan kan deze oplopen tot maximaal 12 maanden. Zodra de verkoper u correct geïnformeerd heeft, gaat de normale bedenktijd van 14 kalenderdagen (alsnog) lopen.

Wie is verantwoordelijk voor de terugzending?

De verkoper moet het product op zijn kosten bij u ophalen wanneer:

  • Het product bij het sluiten van de overeenkomst bij u thuis is geleverd;
  • Het product naar zijn aard niet met de gewone post kan worden teruggezonden.

In alle andere situaties moet u het product binnen 14 dagen terugsturen aan de verkoper. De kosten voor het terugsturen komen voor uw rekening, tenzij de verkoper u hier niet over heeft geïnformeerd. Dan zal hij deze kosten zelf moeten dragen.

Aanvang

De aanvang van de bedenktijd is afhankelijk van het soort overeenkomst:

  • Gaat het om een product? Dan gaat de bedenktijd lopen op de dag van ontvangst van het product;
  • Gaat het om meerdere producten? Dan gaat de bedenktijd lopen op de dag van ontvangst van het laatste product;
  • Gaat het om een regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode? Dan gaat de bedenktijd lopen op de dag van ontvangst van het eerste product;
  • Gaat het om een dienst? Dan gaat de bedenktijd lopen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten;
  • Gaat het om een digitaal product die u via een internetverbinding heeft ontvangen? Dan gaat de bedenktijd in vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

Modelformulier

Om de bedenktijd in te roepen kunt u gebruik maken van het modelformulier voor herroeping. De verkoper is verplicht om u dit te verstrekken. U hoeft er echter geen gebruik van te maken. U kunt ook zelf een brief of e-mail opstellen. U mag de overeenkomst ook via de website (bijvoorbeeld via het contactformulier) van de verkoper herroepen. De verkoper is dan verplicht om u (op een duurzame gegevensdrager) een bevestiging van de herroeping te sturen.