De EBB-procedure in Nederland

Gezien het bijzondere karakter van de EBB-procedure heeft Nederland besloten de te volgen procedure na het indienen van een verweerschrift verder uit te werken in de Uitvoeringswet.

Voor meer informatie over de verordening tot invoering van een EBB-procedure: