De procedure

Wanneer het door u ingevulde klachtenformulier door ons is ontvangen, ontvangt u zo spoedig mogelijk een schriftelijke bevestiging. U hoort dan of het ECC uw klacht ter bestudering door zal sturen naar het ECC in het vestigingsland van de ondernemer. Dit laatste ECC beslist uiteindelijk of uw klacht in aanmerking komt voor bemiddeling. Dit wordt bepaald aan de hand van de geldende wet en regelgeving, jurisprudentie, onze eerdere ervaringen en de normen van redelijkheid en billijkheid.

Hoe lang duurt het?
Klachten worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De duur van de bemiddeling hangt af van de werkdruk van de ECC’s, maar ook van de reactietijd van de ondernemer.

Wanneer onze collega’s met de ondernemer contact hebben opgenomen en zij hierop een reactie ontvangen, informeren wij u hierover. Dit gaat telefonisch of per e-mail. Het verdere verloop van de procedure is afhankelijk van uw individuele klacht en de eventuele oplossing die wordt geboden.

Zijn er van uw kant nieuwe ontwikkelingen, informeer ons hier dan over. Dit kan bijdragen aan een succesvolle bemiddeling.

Buitengerechtelijk
Bemiddeling door het ECC is in veel gevallen succesvol. Wanneer de ondernemer echter niet wenst mee te werken of hij het niet eens is met uw klacht, dan zullen wij de bemiddeling moeten stoppen. Het ECC is een buitengerechtelijke organisatie en heeft geen handhavende bevoegdheden.

Uiteraard heeft u altijd de keuze om naar de rechter te gaan. Het ECC kan u informeren over de mogelijkheden.

Kosten
Bemiddeling door het ECC is kosteloos.