Voor journalisten, ECC Nederland

Voor journalisten

Het Europees Consumenten Centrum (ECC) is een onafhankelijke, publieke dienstverlener met vestigingen in elke EU-lidstaat, Noorwegen, IJsland en het Verenigd Koninkrijk. We informeren consumenten over hun rechten en plichten in het buitenland. Daarnaast bemiddelt het ECC wanneer er een conflict is met een buitenlandse ondernemer.

Het ECC heeft hierbij een onafhankelijke rol en wijst beide partijen op hun juridische positie. Het is ons doel om een oplossing te vinden die voor beiden redelijk en aanvaardbaar is. Leidt de bemiddeling niet tot de gewenste oplossing? Dan informeren we de consument over de gerechtelijke vervolgstappen. 

ECC-Net

ECC-Nederland is de Nederlandse vestiging in het netwerk van Europese Consumenten Centra; het ECC-Net. Dit netwerk is opgericht door de Europese Commissie en EU-lidstaten. ECC-Nederland wordt gesubsidieerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid en is ondergebracht bij het Juridisch Loket.

Persvragen?

Neem voor persvragen of voorlichtingsverzoeken contact op met Linda van Zanten, communicatieadviseur ECC-Nederland: