Online Dispute Resolution (ODR)

ODR is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting: een alternatief voor de gang naar de rechter. Deze vorm is goedkoop en snel in vergelijking tot een gerechtelijke procedure. De Europese Commissie heeft het ODR Platform opgestart. Hier kunt u een klacht over een online aankoop tegen een onderneming indienen. De klacht wordt behandeld door een erkende instantie van Alternatieve Geschillenbeslechting.

Ondernemer en consument trekken beiden aan een touw. Symbool voor conflict

Goed om te weten

Wat zijn de verplichtingen van ondernemers bij ODR?

Ondernemers die producten of diensten online aanbieden, zijn verplicht u te informeren over het bestaan van het ODR platform:

  • Ze plaatsen een link op hun website die gemakkelijk toegankelijk is voor u;
  • Ze plaatsen hun e-mailadres op de website, zodat u snel een eerste aanspreekpunt hebt voor uw klacht.

Is de ondernemer al aangesloten bij een geschillenorgaan? Dan gelden er enkele aanvullende plichten. Hij moet bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden informeren dat u het ODR Platform kunt gebruiken voor het oplossen van conflicten.

Hoe dient u een klacht in tegen een online-ondernemer?

U moet eerst proberen het conflict rechtstreeks met de ondernemer op te lossen. Lukt dat niet? Dan kunt u via het ODR Platform een klacht indienen over uw online aankoop. Dit doet u in uw eigen taal. Het platform verwijst u naar een geschillencommissie die uw klacht gaat behandelen. Deze commissie handelt de procedure binnen 90 dagen, online af. Meer informatie over de procedure vindt u hier.

Welke geschillencommissies zijn aangesloten bij het ODR Platform?

In Nederland zijn op dit moment 3 geschillenorganen aangesloten bij het platform:

  • De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC);
  • De Stichting Klachten- en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ);
  • De Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Heeft u hulp nodig?

Elke EU-lidstaat heeft een ODR-contactpunt. In Nederland is deze verantwoordelijkheid ondergebracht bij het ECC in Utrecht. Wij geven informatie over het platform aan consumenten, ondernemers en geschillencommissies. Bovendien bieden wij ondersteuning bij het beslechten van conflicten.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ODR-contactpunt:

Bel: 030-2326441 

Maandag t/m vrijdag 9:00-17:00 uur

Of stuur een e-mail naar: info@odrnederland.nl