Brexit: wat betekent het voor consumenten?

Vanaf 1 oktober 2019 kan het ECC geen nieuwe klachten in behandeling nemen over Britse ondernemers. Op 31 oktober a.s. zal het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten en zoals het er nu uitziet stevent het Verenigd Koninkrijk af op een mogelijke uittreding zonder deal. Dit betekent dat als het Verenigd Koninkrijk en de EU niet tot overeenstemming komen, de banden worden doorgesneden zonder duidelijke afspraken. De Brexit heeft nadelige gevolgen voor het ECC Netwerk en u als consument.

 

Brexit: wat betekent het voor consumenten?, ECC Nederland

Consumentenbescherming in de EU

Veel consumentenregels zijn op Europees niveau vastgelegd en gelden voor alle EU-lidstaten, plus Noorwegen en IJsland. Deze regels zorgen ervoor dat u als consument overal binnen de EU dezelfde bescherming krijgt. Na uittreding van het Verenigd Koninkrijk kunt u bij een conflict met een ondernemer uit het Verenigd Koninkrijk geen beroep meer doen op Europese wetgeving en bepaalde instanties die u (gratis) helpen om uw rechten af te dwingen.

Exit voor ECC - Verenigd Koninkrijk

Bij uittreding van het Verenigd Koninkrijk zal ook het Europees Consumenten Centrum dat gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk, uit het ECC-Netwerk treden. Dit zou betekenen dat u vanaf 31 oktober geen beroep meer kunt doen op onze diensten als u een conflict hebt met een ondernemer uit het Verenigd Koninkrijk. Door deze uittreding wordt elke vorm van bemiddeling stopgezet.

Wat kunt u van ons verwachten?

Het kan zijn dat wij momenteel een dossier van u in behandeling hebben of dat u de aankomende maanden in conflict raakt verwikkeld met een Britse ondernemer en hierover een klacht bij ons wilt indienen. Dit is wat u van ons kan verwachten.

ECC bemiddeling bij lopende klachten

Als wij een klacht van u in behandeling hebben, zullen wij onze uiterste best doen om uw klacht de aankomende weken op te lossen. Voor het oplossen van uw klacht is de medewerking van de Britse ondernemer een vereiste. Deze medewerking kunnen wij niet afdwingen. Houd er daarom rekening mee dat wij niet alle klachten voor 31 oktober kunnen oplossen. De dossiers die wij niet kunnen oplossen worden na 31 oktober gesloten. Wij zullen u in dat geval adviseren over de alternatieve mogelijkheden voor geschillenbeslechting. 

ECC bemiddeling bij nieuwe klachten

Ontstaat er de aankomende weken een conflict met een Britse ondernemer en hebt u hulp nodig bij het oplossen van het probleem, dan kunnen wij deze klacht helaas niet in behandeling nemen. Wel kunnen wij u adviseren over de te nemen stappen en alternatieve mogelijkheden voor geschillenbeslechting.

ECC bemiddeling bij akkoord of uitstelling Brexit

Ook bestaat nog de mogelijkheid dat er een akkoord wordt bereikt tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU of dat de Brexit wordt uitgesteld. We zullen moeten afwachten wat de consequenties zullen zijn voor onze bemiddeling.

Vragen? Vragen!

Neem contact op als u vragen hierover heeft. Houd ook onze website in de gaten voor updates.