Plichten van de verkoper

Koopt u in het buitenland iets via internet? Dan moet u informatie krijgen die duidelijk en begrijpelijk is. Dit staat in de wet. Daarnaast moet u vóór de koop van de verkoper alle relevante informatie over de aankoop krijgen.

U moet deze informatie goed kunnen bewaren en opslaan. De verkoper moet u de bevestiging, ontbrekende en/of aanvullende informatie daarom per e-mail of post sturen. Hij mag dit doen totdat u het product ontvangt of de dienst ingaat. Heeft u niets ontvangen? Dan wordt de bedenktermijn verlengd tot maximaal 12 maanden.

Vrouw zit op de grond met telefoon in haar hand met tekst op het scherm 'Know the rules'

Goed om te weten

Welke informatie moet de verkoper mij geven over algemene zaken?

U moet de volgende algemene informatie krijgen over de verkoper:

 • Achtergrondinformatie;
 • De naam van de verkoper;
 • Het (bezoek)adres;
 • Het correspondentieadres voor klachten;
 • Gedragscodes, als de verkoper hierop is aangesloten;
 • Contactgegevens: e-mailadres, telefoon- of faxnummer;
 • Telefoonkosten, als deze hoger zijn dan het basistarief.

Als de verkoper werkt met een tussenpersoon, moet alle bovenstaande informatie van de tussenpersoon ook worden vermeld.

Welke informatie moet de verkoper mij geven over het aanbod?

U moet van de verkoper de volgende informatie krijgen over het aanbod:

 • De belangrijkste kenmerken van het product of de dienst;
 • De totale prijs die u moet betalen voor het product of de dienst, inclusief belastingen en bezorgkosten;
 • De garanties;
 • De levertijd.

Welke informatie moet de verkoper mij geven bij een digitaal product of dienst?

Sluit u een overeenkomst af voor een digitaal product of digitale dienst? Dan moet de verkoper u deze informatie geven:

 • Waarvoor u het product kunt gebruiken;
 • Welk apparaat of software u nodig heeft om het product of de dienst te kunnen gebruiken;
 • Welke technische beveiligingsvoorschriften er zijn.

Sluit u een overeenkomst voor een langere periode, zoals wanneer u een abonnement aangaat? Dan moet de ondernemer ook deze informatie geven:

 • De hoogte van de waarborgsom, indien van toepassing;
 • De duur van de overeenkomst;
 • De voorwaarden van de overeenkomst;
 • Of de overeenkomst stilzwijgend verlengd wordt;
 • Hoe u de overeenkomst kunt opzeggen;
 • De opzegtermijn van de overeenkomst;
 • De (minimale) duur van de betaling.

Welke informatie moet de verkoper mij geven over de bestelling en levering?

U moet van de verkoper de volgende informatie krijgen over de bestelling en levering van het product of de dienst:

 • Betalingsmogelijkheden;
 • Hoe de levering plaatsvindt;
 • Beperkingen levering of betaalmiddelen;
 • Risico van de verzending;
 • Hoe de dienst wordt uitgevoerd.

Welke informatie moet de verkoper mij geven over de bedenktijd? 

Als er sprake is van bedenktijd, is de verkoper verplicht dit aan u te melden. Bovendien moet u de volgende informatie krijgen:

 • De termijn van de bedenktijd;
 • Hoe u een beroep kunt doen op de bedenktijd;
 • De voorwaarden om van de bedenktijd gebruik te maken;
 • De kosten voor het terugsturen van het product;
 • Een modelformulier voor de herroeping.

Ook als er geen sprake is van bedenktijd, moet de verkoper dit aan u melden. Informeert de verkoper u niet, of niet volledig? Dan wordt de bedenktijd met bijbehorende rechten met maximaal 12 maanden verlengd.

Heeft u een vraag over de bedenktijd van een product, en staat het antwoord niet op deze website? Neem dan gerust contact op met een van onze juridisch adviseurs.

Welke informatie moet de verkoper mij geven over de service na de bestelling?

U moet van de verkoper de volgende informatie krijgen over dienstverlening na de bestelling:

 • De procedure van klachtenafhandeling;
 • Of de verkoper is aangesloten bij een klachten- of geschillencommissie, en hoe u hier beroep op kunt doen;
 • Of de verkoper is aangesloten bij een gedragscode, welke dit is en wat dit voor u betekent;
 • De lengte en voorwaarden van de fabrieksgarantie;
 • De extra garanties.