Gang naar de rechter, juridisch advies, ECC Nederland

Naar de rechter

Komt u niet tot een oplossing van uw conflict met de verkoper? En heeft onze bemiddeling niet tot het gewenste resultaat geleid?

Dan kunt u het conflict aan de rechter voorleggen. Vroeger moest u gebruik maken van de reguliere, tijdrovende en gecompliceerde gerechtelijke procedure.

Welke regels zijn er?

Procedure voor geringe vorderingen

Hoe u een vereenvoudigde procedure bij de
rechtbank start? Wij leggen het uit! 

EBB-procedure

De Europese betalingsbevelprocedure, een snelle
en goedkope procedure voor uw incasso's in Europa.

Goed om te weten

Wat is een procedure voor geringe vorderingen?

Het is een vereenvoudigde procedure waarmee u een conflict met een verkoper aan de rechter kunt voorleggen. Deze procedure werkt sneller en eenvoudiger dan de reguliere procedure. Er is een aantal eisen waar uw conflict aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze procedure.

Wilt u meer weten? Kijk dan op deze site.

#procedure-voor-geringe-vorderingen

Gekopieerd naar het klembord!

Hoe start ik een procedure voor geringe vorderingen?

U dient als eiser het standaard vorderingsformulier A in te vullen. U vult het in de taal in van de rechtbank waaraan u het verzoek richt. Het formulier is verkrijgbaar in alle officiële talen van de EU. U moet ook bewijzen meesturen die uw vordering ondersteunen: het contract, de correspondentie met de verkoper en een betalingsbewijs.

Stuur deze documenten samen met vorderingsformulier A naar de bevoegde rechtbank. U kunt de vordering niet altijd indienen bij de rechtbank in uw woonplaats. Soms moet het bij een rechtbank in het land van de verkoper. Wij kunnen u helpen bij het vinden van een bevoegde rechtbank.

#hoe-start-ik-een-procedure-voor-geringe-vorderingen

Gekopieerd naar het klembord!

Wat is een EBB-procedure?

De Europese betalingsbevelprocedure (EBB-procedure) vereenvoudigt de incasso van grensoverschrijdende, civiele vorderingen. U kunt de procedure opstarten als u een conflict heeft met een ondernemer in het buitenland. Een voorwaarde is dat de tegenpartij niet ontkent dat u recht heeft op een betaling. De EBB-procedure kent geen maximumvordering.

#EBB-procedure

Gekopieerd naar het klembord!

Hoe verloopt een EBB-procedure?

U start de procedure met standaardformulieren. Deze vindt u op deze website. Met dit formulier dient u bij de rechtbank het verzoek in de procedure op te starten. Het verzoek kan worden afgewezen als het niet voldoet aan de gestelde eisen, of als de vordering ongegrond is. Er zijn geen rechtsmiddelen waarmee u tegen de afwijzing kunt ingaan.

Is het verzoek gegrond? Dan vaardigt de rechter zo spoedig mogelijk en meestal binnen 30 dagen na uw verzoek een Europees betalingsbevel uit.

#hoe-verloopt-een-EBB-procedure

Gekopieerd naar het klembord!

Bij welke rechtbank moet ik het verzoek voor de EBB-procedure indienen?

U kunt uw verzoek om een Europees betalingsbevel in Nederland sturen naar:

Rechtbank ’s-Gravenhage

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

#EBB-procedure-rechtbank

Gekopieerd naar het klembord!