Vluchtvertraging door agressief gedrag passagier: recht op compensatie?

Bij een vluchtvertraging van meer dan drie uur of een vluchtannulering hebben gedupeerde passagiers vaak recht op een financiële compensatie die oploopt tot € 600. Maar geldt dat ook als de vertraging of annulering veroorzaakt wordt door een agressieve passagier aan boord? Het Europees Hof van Justitie verduidelijkt dit in een uitspraak.

Vluchtvertraging door agressief gedrag passagier: recht op compensatie? ECC Nederland

Over de rechtszaak: ‘de bijtgrage passagier’ 

Een passagier kocht een ticket bij de Portugese Transportes Aéreos Portugueses (TAP) voor een vlucht van Fortaleza (Brazilië) naar Oslo (Noorwegen) met een tussenstop in Lissabon (Portugal). 

Het toestel waarmee de passagier vanuit Fortaleza zou vliegen, vertrok te laat naar Lissabon vanwege een incident aan boord op een eerdere vlucht. Een medepassagier zette tijdens die eerdere vlucht zijn tanden in een andere passagier en viel meerdere personen fysiek aan. Een noodlanding was onvermijdelijk. Door de opgelopen vertraging miste de passagier het tweede deel van zijn vlucht en omdat TAP maar één keer per dag vanuit Lissabon naar Oslo vliegt, kwam de passagier een dag later dan gepland in Oslo aan.

De passagier diende op basis van de Verordening 264/2001 een compensatieclaim in bij de Portugese TAP. De luchtvaartmaatschappij beriep zich op een buitengewone omstandigheid en wees de claim af. De passagier stapte vervolgens naar Portugese rechter, die op zijn beurt weer om opheldering heeft gevraagd aan het Europees Hof van Justitie. 

Wat vindt het Europees Hof van Justitie van deze zaak? 

Het Hof legt uit dat compensatie van toepassing is als de luchtvaartmaatschappij niet alle redelijke maatregelen heeft getroffen om de vertraging te voorkomen. De compensatievrijstelling geldt dus als een vluchtvertraging of vluchtannulering het gevolg is van een ‘buitengewone omstandigheid’ die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen door TAP, niet voorkomen had kunnen worden. Heeft TAP zelf bijgedragen aan het storende gedrag van de passagier of deze passagier laten instappen terwijl hij zich voor of tijdens het instappen al storend gedroeg? Dan is de luchtvaartmaatschappij verplicht om de compensatie aan gedupeerde passagiers te betalen. 

Dat is nog niet alles. TAP kan ook alleen onder de compensatieverplichting uitkomen als de luchtvaartmaatschappij er alles aan heeft gedaan om de gedupeerde passagiers alsnog zo snel mogelijk op hun bestemming te krijgen. Desnoods met een vlucht van een andere luchtvaartmaatschappij als die eerder aankomt dan de eerstvolgende vlucht van TAP.

En weer terug naar de Portugese rechter.. 

Een gedupeerde passagier heeft dus niet altijd recht op een vergoeding bij een vluchtvertraging veroorzaakt door een agressieve medepassagier. Het is nu aan de Portugese rechter om te oordelen of TAP in deze situatie voldoende maatregelen heeft getroffen om de situatie te voorkomen en alle redelijke middelen heeft aangewend om te zorgen voor alternatief vervoer. 

Jurisprudentie Hof van Justitie

Lees de volledige uitspraak (zaak C-74/19) op de website van Infocuria.