Verkeersboete uit Italië? Dit moet u weten!

Ineens valt daar een envelop op uw deurmat; een aanmaning van een incassobureau met torenhoge incassokosten voor het niet betalen van een verkeersboete uit Italië. Een verkeersboete? U weet van niks! Hoe weet u zeker dat het geen oplichting is? Bent u verplicht om over te gaan tot betaling? Hoe zit het met die incassokosten? Wij leggen het uit!

Verkeersboete uit Italië? Dit moet u weten! ECC Nederland

Milieuzones Italië 

Om het autoverkeer in Italië terug te dringen en CO2-uitstoot te verminderen, heeft de Italiaanse overheid in verschillende grote steden en op eilanden milieuzones ingevoerd. De zogeheten ‘Zona a traffico limitato’. Deze gebieden zijn voor automobilisten niet of beperkt toegankelijk. In andere regionen heeft u een milieuvignet nodig. Rijdt u toch een milieuzone in terwijl dit niet is toegestaan of heeft u geen milieuvignet terwijl dit wel verplicht is? Dan riskeert u een fikse boete!

Pas maanden later een verkeersboete op de deurmat: hoe zit dat? 

Als u tijdens uw vakantie in Italië onopgemerkt een milieuzone inrijdt en uw kenteken is geregistreerd, dan kan er maanden al dan niet ruim een jaar later ineens een verkeersboete op uw deurmat vallen. Na de overtreding moeten Italiaanse autoriteiten eerst vaststellen dat u de eigenaar van het voertuig bent of huurder van het voertuig was ten tijde van de overtreding. Vervolgens moet de Italiaanse overheid u binnen 360 dagen per aangetekende brief informeren over de boete. Er kan dus een geruime tijd overheen gaan voordat de verkeersboete u bereikt. 

Geen boete ontvangen, wel torenhoge incassokosten

Zodra de Italiaanse overheid de verkeersboete aangetekend heeft verzonden, gaat de betaaltermijn van 60 dagen in. Betaalt u niet binnen deze termijn, dan mag de boete verdubbeld worden volgens Italiaanse wetgeving. De Italiaanse overheid hoeft niet aan te tonen dat de aangetekende brief daadwerkelijk door u in ontvangst is genomen. Als de originele boete u niet binnen de betaaltermijn bereikt, loopt u het risico om maanden of jaren later ineens een aanmaning van een incassobureau met torenhoge incassokosten te ontvangen. 

In beroep gaan tegen Italiaanse boete? In de praktijk is dat lastig! 

Als u het niet eens bent met de verkeersboete, kunt u hiertegen bezwaar maken bij de Italiaanse overheid. De bezwaartermijn bedraagt 60 dagen nadat de overtreding aangetekend is verzonden. De kans is groot dat deze termijn al verstreken is voordat u de verkeersboete of aanmaning überhaupt ontvangt. Ook moet de bezwaarprocedure in het Italiaans worden ingediend en in sommige situaties wordt u zelfs verplicht om naar de hoorzitting in Italië te gaan. De mogelijkheden om in bezwaar te gaan zijn daarom beperkt. 

Incassobrief ontvangen? Onderneem direct actie! 

Onderneem direct actie zodra de incassobrief bij u op de deurmat valt. Neem contact op met het incassobureau en geef aan dat u de originele verkeersboete niet heeft ontvangen. De Italiaanse overheid of het incassobureau moet u in de gelegenheid stellen om de verkeersboete te betalen zonder incassokosten. Verzoek om bewijs waaruit blijkt dat de Italiaanse overheid deze boete naar u heeft toegestuurd. Op welke datum en naar welk adres. Ook moet het incassobureau kunnen aantonen dat u in de gelegenheid bent gesteld om de verkeersboete te betalen zonder incassokosten. 

Ga niet zomaar over tot betaling

Kan het incassobureau of de Italiaanse overheid niet aantonen dat de boete op tijd is verstuurd, dan is uw boete verjaard en hoeft u deze niet te betalen. Is de boete wel op tijd verstuurd, dus binnen 360 dagen na vaststelling dat u de eigenaar van het voertuig bent of huurder van het voertuig was ten tijde van de overtreding, maar heeft u geen brief ontvangen en bent u daardoor ook niet in de gelegenheid gesteld om de boete zonder incassokosten te betalen? Dan moet u de boete betalen maar niet de incassokosten.   

Incassobrief checker 

Incassokosten en rente hebben een wettelijk maximum. Met de incassobrief checker en rekenhulp incassokosten van ACM ConsuWijzer checkt u of de aanmaning klopt en berekent u binnen enkele stappen welke kosten het incassobureau in rekening mag brengen. Is het u niet duidelijk welke kosten er precies in rekening worden gebracht? Vraag het incassobureau om de incassobrief te specificeren. Wat u wilt weten is de hoofdsom, incassokosten en wettelijke rente. 

Betaalafspraak incassobureau

Is de Italiaanse verkeersboete terecht én klopt het dat deze binnen de termijn van 360 dagen naar u is verzonden, ook al heeft u die niet ontvangen, geef dan aan dat u wilt overgaan tot het betalen van alleen de boete, maar niet de bijkomende kosten, zoals incassokosten en eventuele rentes. Communiceer schriftelijk (per e-mail of post) zodat u bewijs heeft van de gemaakte afspraken. 

Meld het bij ACM ConsuWijzer

Houdt het incassobureau zich niet aan de regels? Meld dit bij ACM ConsuWijzer! ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt inzichtelijk te maken welke incassobureaus zich niet aan de regels houden. De toezichthouder kan het incassobureau waarschuwen of een boete opleggen bij het niet naleven van deze regels.