Procedure voor geringe vorderingen

Komt u niet tot een oplossing van uw conflict met de verkoper? En heeft onze bemiddeling niet tot het gewenste resultaat geleid? Dan kunt u het conflict aan de rechter voorleggen. Vroeger moest u gebruik maken van de reguliere, tijdrovende en gecompliceerde gerechtelijke procedure.

Tegenwoordig kunt u een vereenvoudigde procedure voor geringe vorderingen starten, ook wel een small claims-procedure genoemd. Deze procedure kunt u alleen gebruiken voor grensoverschrijdende geschillen. Een voorbeeld is een conflict met een ondernemer in het buitenland.

Stapel met juridische zaken en een hand die het bovenste dossier erafhaalt

Goed om te weten

Wat is een procedure voor geringe vorderingen?

Het is een vereenvoudigde procedure waarmee u een conflict met een verkoper aan de rechter kunt voorleggen. Deze procedure werkt sneller en eenvoudiger dan de reguliere procedure. Er is een aantal eisen waar uw conflict aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze procedure.

Wilt u meer weten? Kijk dan op deze site.

#procedure-geringe-vorderingen

Gekopieerd naar het klembord!

Welke conflicten komen in aanmerking voor een procedure voor geringe vorderingen?

  • Het conflict tussen u en de verkoper moet grensoverschrijdend zijn. Dat wil zeggen dat u en de verkoper allebei in een andere Europese lidstaat wonen;
  • Het moet gaan om burgerlijke- of handelszaken;
  • De waarde van uw vordering mag niet meer dan € 5.000 bedragen. U kunt deze procedure starten voor conflicten in alle EU-lidstaten, behalve in Denemarken.

#procedure-geringe-vorderingen-soort-conflicten

Gekopieerd naar het klembord!

Welke conflicten komen niet in aanmerking voor een procedure voor geringe vorderingen?

Heeft u een vordering van meer dan €5.000? Dan komt uw conflict niet in aanmerking voor een procedure voor geringe vorderingen. U kunt wel een reguliere procedure starten via de kantonrechter. Hiervoor bent u niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

#procedure-geringe-vorderingen-conflicten-die-niet-in-aanmerking-komen

Gekopieerd naar het klembord!

Wat zijn de kosten van het opstarten van een procedure voor geringe vorderingen?

Voor het opstarten moet u aan de rechtbank waar de zaak dient griffierecht betalen. Dit is een bedrag dat aan het gerecht betaald moet worden als u een rechtszaak start. U krijgt hiervan een rekening van de griffier. Betaalt u het griffierecht niet? Dan is de kans groot dat uw zaak niet in behandeling wordt genomen. U kunt de hoogte van het griffierecht in Nederland vinden op de site van De Rechtspraak. Wilt u informatie over het griffierecht in een andere EU-lidstaat? Neem dan contact met ons op.

De verliezende partij betaalt de proceskosten, zoals de kosten voor de advocaat. Deze kosten moeten in overeenstemming met het nationale recht worden bepaald. De procedure voor geringe vorderingen is bedoeld om iemand snel zijn recht te laten halen bij een vordering van een relatief klein bedrag. Daarom zal de rechter alleen proceskosten meenemen in zijn veroordeling die in verhouding staan tot het bedrag van de vordering.

U moet ook rekening houden met kosten van het vertalen van formulieren. Daarnaast moet u de kosten voorschieten van de tenuitvoerleggingsprocedure. Dit zijn de kosten die gemaakt worden om de aan u toegekende vergoeding te innen bij de verkoper. De deurwaarder zal deze kosten terugvorderen van de verkoper. Lukt dit? Dan ontvangt u uw voorschot terug.

Het is vooraf niet altijd duidelijk of de gemaakte kosten op de verkoper verhaald kunnen worden. Als de verkoper het geld niet heeft om uw kosten te vergoeden, kan de deurwaarder er ook geen beslag op leggen.

#procedure-geringe-vorderingen-kosten

Gekopieerd naar het klembord!

Hoe start ik een procedure voor geringe vorderingen?

U dient als eiser het standaard vorderingsformulier A in te vullen. U vult het in de taal in van de rechtbank waaraan u het verzoek richt. Het formulier is verkrijgbaar in alle officiële talen van de EU. U moet ook bewijzen meesturen die uw vordering ondersteunen: het contract, de correspondentie met de verkoper en een betalingsbewijs.

Stuur deze documenten samen met vorderingsformulier A naar de bevoegde rechtbank. U kunt de vordering niet altijd indienen bij de rechtbank in uw woonplaats. Soms moet het bij een rechtbank in het land van de verkoper. Wij kunnen u helpen bij het vinden van een bevoegde rechtbank.

#hoe-start-ik-een-procedure-geringe-vorderingen

Gekopieerd naar het klembord!

Hoe verloopt de procedure voor geringe vorderingen?

De procedure is geheel schriftelijk, tenzij de rechtbank een hoorzitting noodzakelijk vindt. Bijstand door een advocaat is niet verplicht. Er zijn termijnen vastgesteld voor de partijen en de rechtbank om de procedure vlot te laten verlopen.

Zodra de rechtbank uw vorderingsformulier ontvangt, vult ze deel 1 van standaard antwoordformulier C in. Dit stuurt ze samen met een kopie van uw vorderingsformulier naar de verweerder: dat is de verkoper. Ze doet dit binnen 14 dagen na ontvangst van uw formulier.

De verweerder moet na ontvangst van het bericht van de rechtbank binnen 30 dagen antwoorden. Dit doet hij door deel 2 van standaard antwoordformulier C in te vullen en naar de rechtbank te versturen. Binnen 14 dagen na ontvangst van dit formulier door de rechtbank, ontvangt u er een kopie van.

Binnen 30 dagen na ontvangst van het antwoordformulier van de verkoper geeft de rechtbank in principe een beslissing over uw vordering. De rechter kan u of de verkoper nog om extra gegevens vragen. Ook kunnen u en de verkoper worden opgeroepen voor een mondelinge behandeling. De mondelinge behandeling kan via video- of teleconferentie verlopen. 

De rechtbank stuurt de beslissing aan u en de verkoper. Zowel u als de verkoper kunnen de rechtbank vragen om een certificaat van de beslissing. Dit is formulier D. De beslissing kan daarna zonder verdere maatregelen in de andere EU-landen worden uitgevoerd.

#procedure-geringe-vorderingen-hoe-werkt-het

Gekopieerd naar het klembord!

Wat gebeurt er na de uitspraak van de rechter?

Als de rechter u in het gelijk stelt, betekent dit niet per definitie het einde van de procedure. De verkoper moet de beslissing van de rechter nakomen. Doet hij dit niet? Dan moet u een gerechtsdeurwaarder inschakelen in het land van de verkoper. Die kan de beslissing van de rechter uitvoeren. U kunt contact zoeken met een deurwaarder via de beroepsorganisatie in het betreffende land.

U moet de gerechtsdeurwaarder een kopie geven van de beslissing van de rechtbank. Daarnaast moet u formulier D overhandigen. Dit formulier moet vertaald worden door een erkende vertaler naar een van de officiële talen van het land van de verkoper.

#procedure-geringe-vorderingen-uitspraak-rechter

Gekopieerd naar het klembord!